Różnice w znaczeniu zdań

Temat przeniesiony do archwium
Witam,
Proszę o wytłumaczenie różnic w znaczeniu zdań. Użycie jakiego czasu jest tu poprawne a jakiego nie ?

Jak przetłumaczyć takie zdanie:
Czy urodził się pan w Anglii, czy za granicą?

Were you born in england or to abroad ?
Did you born in england or to abroad ?
Have you been born in england or to abroad ?

Are you born in england or to abroad ?
simple past - pierwsza mozliwosc

born to jest imieslow, cos w rodzaju przymiotnika, w zwiazku z czym uzywa sie z nim was/were, tak jak np. were you hungry
...in England or abroad
Jedyny przyimek jaki możesz użyć z abroad jest 'from'.

« 

Pomoc językowa

 »

Pomoc językowa