set up a new hour

Czy uważacie, że takie wyrażenie na polskie "ustalić nową godzinę", chodzi o regularne spotkania, jest poprawne?
set a new time
Ok. Dziękuję.

 »

Pomoc językowa