Streszczenie artykułu

Temat przeniesiony do archwium
Witam, czy ktoś mógłby sprawdzić czy to streszczenie jest poprawnie przetłumaczone ?

Ten artykuł opisuje naukowców, którzy uważają że obalili mit związany z rozciąganiem przed bieganiem. Dużo biegaczy wykonuje ćwiczenia rozciągające przed bieganiem. Naukowcy uważają, że nie ma dowodów na to, że rozciąganie poprawia bieganie lub zmniejsza ryzyko obrażeń. Takie Badania opublikowano w „British Journal of Sports Medicine”. Rozciąganie może pomóc w zachowaniu elastyczności stawów, ale nie pozwoli uniknąć kontuzji .

Jeden z głównych badaczy przeprowadził badanie po rozmowach z biegaczami na temat rozciągania. On także jest zapalonym biegaczem. Naukowiec mówi, że biegacze maja przekonania dotyczące zapobiegania urazom, które on uważa za nieoptymalne, nieskuteczne. Według Jamesa Aleksandra najlepsza rozgrzewka to 5-10 min chodzenia lub lekkie bieganie.


Tłumaczenie:
This article describes scientists who believe they have refuted the myth of stretching before running. A lot of runners do stretching exercises before running. Researchers believe that there is no evidence that stretching improves running or reduces the risk of injury. Such studies were published in the British Journal of Sports Medicine. Stretching can help maintain joint flexibility, but will not avoid injury.

One of the main researchers conducted the study after talking to runners about stretching. He is also an avid runner. The scientist says that runners have beliefs about injury prevention, which he considers to be suboptimal, ineffective. According to James Alexander, the best warm-up is 5-10 minutes of walking or light running.
pytaj w google
People stretching before running is fact - not myth. A myth could be whether or not it is necessary or important to warm up muscles before any strenuous routine.
edytowany przez Aaric: 16 sty 2020

« 

Pomoc językowa

 »

Studia za granicą