in czy on

Temat przeniesiony do archwium.
Witam,
Jaki tu przyimek jest właściwy?

1.I like being IN czy ON a plane.
2.My favourite way of travel is IN czy ON a helicopter?
3.I usually go IN czy ON a taxi.
4.Every Monday I go IN/ON the school bus.
Ja myślę,ze w 1,2i3 IN,a w 4 ON.Czy mam rację?
on
in
in
on