Proszę o sprawdzenie poprawności zdań.

(W odpowiedzi na otrzymany dokument)

This is the information about tax we have paid. You don't have to do anything with this document.
The invoices you have issued are correct.

To są informacje o zapłaconym przez nas podatku. Nie musisz nic robić z tym dokumentem.
Wystawione przez Państwa faktury są prawidłowe (wystawiono je w przeszłości)

Dziękuję z góry za pomoc.

Pozdrawiam.
co jest do sprawdzenia?
Czy te zdania w języku angielskim są poprawnie skonstruowane i zrozumiałe.
is information about the tax

reszta ok
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam.

« 

Pomoc językowa