Sens zdania

Dzień dobry.
W tekście napotkalam zdanie: " ...archeology classes which take place on A reconstruction of Hadrian's Wall...". Jak to przetłumaczyć? Zajęcia z archeologii, które odbywają się w trakcie rekonstrukcji Muru Hadriana???
chodzi o miejsce, gdzie zrekonstruowano
atrakcję turystyczną
Czyli ,,zajęcia z archeologii,które odbywają się w miejscu rekonstrukcji Muru Hadriana"? Dziękuję bardzo.

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa