"being" dlaczego występuje w tym zdaniu?

Temat przeniesiony do archwium
"It's like being mean"

dlaczego występuje to 'being" ? to jakiś czas bo gdyby to była strona bierna to prezciez zamiast "mean" byłby "meant"
bycie
gerund
Ja myślę że mean jest tutaj przymiotnikiem a nie czasownikiem.

« 

Nauka języka