Błagam! :-( Pomocy:-(

Temat przeniesiony do archwium.
Czy może ktoś mi to przetłumaczyć? Proszę! Miałam do napisania rozprawkę, napisałam już całą i został mi tylko ten kawałek... ja już nie mam siły :-(

Blaski i cienie zawodu lekarza.
Zawód lekarza cieszy się od dawna powszechnym szacunkiem społeczeństw świata. Do dziś ceniony jest wyżej niż zawód nauczyciela, księdza czy adwokata. Zawód ten wymaga głębokiej wiedzy, stale pogłębianej. Jak chyba w każdym zawodzie można tu dostrzec zarówno wiele zalet jak i wad.
Zaraz, zaraz. To Ty pisałaś najpierw po polsku, a potem tłumaczyłaś?? To jest bez sensu. W ten sposób nigdy się myśleć i pisać po angielsku nie nauczyć. Trzeba pisać od razu po angielsku; w ten sposób od razu używasz konstrukcji angielskich.

« 

Pomoc językowa - tłumaczenia

 »

Pomoc językowa