misadventure !!!

Temat przeniesiony do archwium
Hej forumowicze !
Muszę mieć dokładne tłumaczenie tekstu a tłumacząc sama wychodzi czasami śmiesznie :) Przeczytajcie moje tłumaczonko i poprawcie jeśli mogę prosić ! Dzięki !

A więc:
When he came out again around seven he heard Mrs Watson's voice, loud and angry in the garage. A moment later she rushed out into the road, waving her hands and shouting. The "death car", as the newspapers called it, didn't stop; it came out of the growing darkness, slowed down for a moment, and then disappeared around the next bend. The other car, the one going to New York, stopped a hundred yards further on, and its driver hurried back to where Kelly Johns lay in the road, her thick, dark blood mixing with the dust.

Kiedy wyszedł dookoła siedmiu (?!) usłyszał głos pani Watson, głośny i rozgniewany, w garażu. Chwilę potem ona ruszyła na drogę machając rękoma i krzycząc. Samochód śmierci jak to nazwały gazety, nie zatrzymał się z powodu narastającej ciemności, zwolnił na chwilę i zniknął za zakrętem. Inny samochód, jadacy do Nowego Yorku zatrzymał się 100 jardów dalej i jego kierowca pośpiecznie wrócił gdzie Kelly Johns leżała na drodze, jej gęsta ciemna krew mieszała się z kurzem.

Trochę przerażające :)
Koło siódmej - godzina
A tłumaczenie w porządku ?

« 

Szkoły językowe

 »

Praca za granicą