Proszę o sprawdzenie błędów.Kilka zdanek, błaga...

Temat przeniesiony do archwium
Proszę o zarejestrowanie mnie w serwisie: www.costam.pl
> Please, register me in service: www.costam.pl
Znam i przyjmuję warunki korzystania z serwisu.
> I know and acknowledge terms of use this service.
Zgadzam się z Polityką prywatności - zasadami gromadzenia i ochrony danych osobowych w serwisie.
> I agree of Privacy Policy - rules of aggregate and protection of personal details in service.