Co oznacza?

Temat przeniesiony do archwium.
Co oznacza?
Key in
Print out
Get through
Logon
Shutdown
Switch off
key in = type in
print out = print
get through = ciężko wyjaśnić jednym słowem, ogólnie 'przedzierać się, przejść'
logon = login rzeczownik od 'log on' używany do oznaczenia procedury logowania
shutdown = zamknięcie , stosowane często określenie w IT
switch off = wyłączyć z prądu