kierunek studiow

Temat przeniesiony do archwium.
Jak przetłumaczyć w Cv:
pedagogika specjalna - resocjalizacja? special pedagogy - reclamation??

zespól szkol??

« 

Nauka języka