Pol-Consulting-Metrix-Wschodnia Europa

Temat przeniesiony do archwium
UWAGA:

W związku z docierającymi do nas sygnałami dotyczącymi przypadków pobierania opłat od kandydatów za rzekome załatwienie pracy w naszej firmie, pragniemy poinformować Państwa, iż Driving Edge samodzielnie prowadzi proces rekrutacji i nie upoważnia żadnej firmy zewnętrznej do prowadzenia rekrutacji w jej imieniu a w szczególności do pobierania opłat z tego tytułu. Pragniemy Państwa przestrzec przed działalnością firm "Pol-Consulting", "Biuro Konsultingu Emigracyjnego","Wschodnia Europa" oraz "Metrix.pl" z Kutna. Firmy te pod pozorem działalności konsultingowej próbują pobierać pieniądze od kandydatów szukających pracy w naszej firmie nie mając do tego żadnych podstaw ani praw. Wszelkie działania tego typu w świetle prawa polskiego, jak i angielskiego są całkowicie bezprawne. Przypominamy Państwu, iż podjęcie pracy w firmie Driving Edge następuje wyłącznie po pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzonej przez pracownika naszej firmy w czasie spotkania rekrutacyjnego i nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat.

tekst z witryny http://www.drivingedge.pl/aktualnosci.php

Pozostawię to bez komentarza
=================================
www.oszukany.pl

« 

Pomoc językowa

 »

Praca za granicą