pytanie językowe- zwroty i idiomy

Temat przeniesiony do archwium
Witam,Czy jest taki zwrot" soon enough"?
I czy jest taki idiom "as sharp as a razor"?
Tak i tak.
Dzięki!

« 

Pomoc językowa