czasownik dwusylabowy a akcent

Temat przeniesiony do archwium
Czy w każdym czasowniku dwusylabowym akcent pada na drugą sylabę ? Jak rozpoznać na którą sylabe pada akcent ?