Anglistyka Na UMCS

Czy ktoś wie jakie rok temu były progi punktowe na anglistyka na wspomnianym już w tytule UMCS.

 »

Pomoc językowa