Jak przetlumaczyc?

Temat przeniesiony do archwium
Jak przetlumaczyc:

-Inoculation record?

-A passport official will often collect the documents of queuing arrivals?
>-Inoculation record?

Karta szczepieñ.

>-A passport official will often collect the documents of queuing
>arrivals?

Urzędnik często zbiera documenty od stojących w kolejce przyjezdnych.

« 

Praca za granicą

 »

Pomoc językowa