Zgadzacie się z tymi słowami? Zachęta dla początkujących ;)

Temat przeniesiony do archwium
There are 7 days in a week.
Someday is not one of them.
Do it now.
Later never comes.

Pozdrowienia! :)
Tak samo jak 'one day'.....albo 'manjana'

 »

Pomoc językowa