Studia Magisterskie UJ

Temat przeniesiony do archwium.
Wszystkich studentów, którzy chcą kontynuować naukę na studiach magisterskich zapraszamy do Krakowa – miasta królów polskich! Uniwersytet Jagielloński zaprasza do przystąpienia do programu TransAtlantic Studies.

O programie
The Master of Art in TransAtlantic Studies (TAS) jest programem, który umożliwia zdobycie tytułu Master (MA) – w pełni akceptowalnego odpowiednika polskiego magistra. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez kadrę Uniwersytetu Jagiellońskiego w języku angielskim. Wykłady i seminaria odbywają się w wyjątkowym miejscu – w samym centrum Krakowa na Rynku Głównym, naprzeciwko Sukiennic!

Obszar zajęć
Dwuletni program nauczania koncentruje się na zagadnieniach polityki transatlantyckiej – relacji Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską. Kładziemy nacisk na poznanie aspektów kulturalnych, socjologicznych, ekonomicznych oraz politycznych. Studenci TAS mają szansę na rozwój nie tylko poprzez naukę, ale także czynny udział w życiu studenckim – redagowaniu gazety Ad Americam, uczestnictwie w badaniach i międzynarodowych konferencjach.

Absolwenci The Master of Art in TransAtlantic Studies (TAS) są dobrze przygotowani do osiągania sukcesów na polach polityki, biznesu mediów oraz otrzymują szansę na kontynuowanie akademickiej kariery.

Warunki przystąpienia
Studenci z Unii Europejskiej (w tym Polacy) mogą podjąć naukę w TransAtlantic Studies po opłaceniu czesnego w wysokości 4 000 euro za pełne 2 lata nauki. Dodatkowo każdy ma szansę na zakwalifikowanie się do programu stażowego, który pozwala obniżyć kwotę czesnego aż o 25%!

Kontakt
Więcej informacji o samym programie oraz sposobach aplikacji można uzyskać na stronie TAS - http://www.transatlantic.uj.edu.pl, poprzez adres e-mail: [email]

Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku – http://www.facebook.com/pages/Krakow-Poland/MA-in-TransAtlantic-Studies-Jagiellonian-University-Krakow/6[tel]?v=wall

« 

Pomoc językowa - Sprawdzenie

 »

Pomoc językowa - Sprawdzenie