Ćwiczenia online - Past Continuous - budowa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Insert the suitable form of the verb.
poziom ćwiczenia: 0

  1. Tim watch TV all evening.

  2. Mary and Jane prepare lunch when you were asleep.

  3. You study hard last night.

  4. At this time last year we lie on the beach.

  5. My dog bark at my neighbour Mr Smith all day.

  6. When I walk down the street I met my teacher.

  7. The boy play basketball all day.

  8. My mum wash up while I clean the floor.

  9. John study English and German before he left school.

  10. Tom and Mary skate when we first met them.

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: