Ćwiczenia online - Present Continuous - budowa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Put the verb in the correct form:
poziom ćwiczenia: 0

  1. My little daughter's finger bleed.

  2. Look! That shed burn down.

  3. The washing machine make a lot of noise.

  4. He drink milk right now.

  5. I have a cigarette and a glass of brandy.

  6. She feed her dog.

  7. They fly to New York today.

  8. Greg ride his bike because it's sunny.

  9. I dream about my holiday in Greece.

  10. Irma knit a jersey for her niece.

Zobacz kategorie słownika tematycznego: