Ćwiczenia online - Present Simple - budowa

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Provide the correct form of the verb
poziom ćwiczenia: 0

  1. I my teeth twice a day.

  2. My friends usually me in the evening.

  3. My uncle the piano very well.

  4. Sara to the theatre once a month.

  5. My sister in Sweden.

  6. Your parents you to study law.

  7. My boss always me on my work.

  8. We TV every day.

  9. Tuesday after Monday.

  10. She shopping every morning.

Zobacz kategorie słownika tematycznego: