Czasowniki angielskie

Czasownik jest najważniejszą częścią mowy w języku angielskim. Nawet najkrótsze zdanie zawiera czasownik. Możliwe jest nawet utworzenie zdania składającego się tylko z jednego słowa - właśnie czasownika, na przykład:

playStop!

Najogólniej mówiąc, czasowniki określają "akcję", "robienie" czegoś, na przykład: go, fight, write lub opisują pewien stan. Takie czasowniki to na przykład: be, seem, exist.

Czasownik zawsze ma określony podmiot - czyli określone jest kto lub co wykonuje daną czynność lub jest w danym stanie. Na przykład w zdaniu:

playMary likes cats. Marysia lubi koty.

podmiotem zdania jest Mary, a czynność wykonywaną przez podmiot opisuje czasownik like - lubić.

Kolejną cechą czasowników angielskich jest to, że prawie zawsze zmieniają formę, inaczej niż np. rzeczowniki, przymiotniki czy przysłówki, które zawsze wyglądają tak samo (chociaż rzeczownik może mieć liczbę pojedynczą i mnogą, których pisownia się różni). Na przykład czasownik work - pracować ma następujące formy: to work, work, works, worked, working.

Ta podstawowa, bezosobowa forma czasownika, którą znajdziemy w słowniku, to bezokolicznik (infinitive). Po polsku bezokolicznik ma końcówki -ć, -c jak na przykład w wyrazach: biec, spać, jeść, uciec. Po angielsku będzie on czasem poprzedzony słówkiem 'to' - to run, to sleep, to eat, to flee. Te czasowniki to tak zwane czasowniki główne - przekazujące bezpośrednią informację o stanie lub czynnościach podmiotu.

Oprócz tego istnieje w języku angielskim grupa czasowników, tak zwanych czasowników modalnych, które zachowują się nieco inaczej niż czasowniki podstawowe. Na początek należy zapamiętać, że są to czasowniki, które są samodzielne - nie potrzebują operatorów, żeby utworzyć pytania czy przeczenia, są nieodmienne - bez względu na to, w której pojawiają się osobie, nie przyjmują żadnych końcówek, wreszcie - nie stawia się przed nimi 'to' w bezokoliczniku. Są to na przykład: may, can, should, would.

I ostatnia grupa czasowników - tzw. auxiliary verbs - czyli czasowniki pomocnicze. To takie słówka, które funkcjonują jako operatory. Nic nie znaczą, chociaż ich formy są identyczne jak czasowników głównych. Ich funkcją jest jedynie 'ustawienie' czasu w zdaniu, umożliwienie utworzenia przeczenia lub pytania. Te słówka to: have/has/had w czasach Perfect, do/does w czasie Present Simple i did w czasie Past Simple, oraz wszystkie formy czasownika 'to be' w czasach Continuous - am/is/are/was/were.

Czasowniki angielskie mogą, oprócz tego, dzielić się jeszcze na regularne i nieregularne.

Z czasownikami regularnymi sprawa jest prosta. W drugiej i trzeciej formie dodajemy po prostu końcówkę -ed i gotowe:

playwork » worked
playlook » looked
playlike » liked
playkiss » kissed
playhelp » helped

Niestety jest też zła wiadomość - na czasowniki nieregularne nie ma metody - trzeba ich się po prostu nauczyć na pamięć. Oto kilka przykładów:

I forma II forma III forma
playbe was been być
playdo did done robić
playread read read czytać
playbring brought brought przynosić
playsee saw seen widzieć

Oto link do pełnej tabeli z listą czasowników nieregularnych wraz z wymową.

Ćwiczenia online związane z tematem:

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Komentarze (19)

lukasz172
07 sty 2017

Nie rozumiem ćwiczenia. Dlaczego jest całkiem o czymś innym niż o tym co tutaj jest napisane?

chromis123
23 sie 2016

lipa

LiLeila
15 paź 2015

@KordekLK, jest jeszcze coś takiego jak podmiot domyślny.

KordekLK
06 cze 2015

Widzę tutaj pewną rozbieżność. Na początku jest przykład, że zdanie może składać się z pojedynczego słówka 'Stop!'. Dalej jest informacja, że czasownik zawsze ma określony podmiot. Gdzie w zdaniu 'Stop!' znajduje się podmiot?

fantazyjniepro&hellip
01 maj 2015

ok, juz wiem ^^

fantazyjniepro&hellip
01 maj 2015

mam pytanie, o co chodzi z tymi trzema formami? po prostu w czasie przyszlym wybieram odpowiednia dla mnie forme czasownika?

kacper12345
21 lis 2014

kadza92 czy drunk może być czasownikiem i przymiotnikiem?

Kadza92
24 sty 2014

Mahdaa to proste. Drink drank drunk odnosi sie do picia w sensie spozywać napoje i sa to czasowniki. Drunk oznacza po prostu pijany to przymiotnik

Kremius
09 lut 2013

wwiikkaa22

II forma to Past Simple, czyli czas "przeszły prosty", czyli coś zrobiłeś i tyle z tego, np. Yesterday I bought a book. (Wczoraj kupiłem książkę). Łatwo go rozpoznać po takich słowach jak: yesterday, last summer, last week, lub innych słowach określających konkretny czas w przeszłości

III forma to Past Participle. Używasz w niej have/had jako operatora oraz właśnie III formy czasownika, np. He had a broken arm. (On miał złamaną rękę). Tego czasu używasz, gdy opisujesz np czynność, która zakończyła się przed chwila, rezultacie czegoś, co wydarzyło się kiedyś. Łatwo go rozpoznać po takich wyrażeniach jak: just , already , yet , since , for,

wwiikkaa22
24 cze 2012

mam pytanie. Czym się różni II i III forma, bo I to Present Simple?

Skomentuj

Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Zobacz kategorie słownika tematycznego: