Czasowniki posiłkowe do/have/be

Jest to bardzo specyficzna grupa czasowników. Jako główne czasowniki (main verbs) w zdaniu znaczą one:

playdo robić
playhave mieć
playbe być

Jako czasowniki posiłkowe (auxiliary verbs) nie znaczą ... nic. Służą jedynie ustawieniu czasu w zdaniu. Te czasowniki są specyficzne także pod innym względem. Są 'samowystarczalne' jeśli chodzi o tworzenie pytań czy przeczeń. Spójrzmy na kilka zdań:

playI have a problem. Mam problem. Present Simple,
czasownik w znaczeniu mieć
playI have spent some money on new cosmetics. Wydałam trochę pieniędzy na nowe kosmetyki. Present Perfect,
czasownik have jest tu jedynie funkcyjny. Dopiero spend informuje nas o właściwej czynności.
playIs he tired? Czy on jest zmęczony? Present Simple,
czasownik w znaczeniu być - jako łącznik w orzeczeniu składającym się z dwóch elementów: łącznika jest i orzecznika zmęczony, dodatkowo po inwersji tworzącej pytanie :-)
playShe was cooking. Ona gotowała. Past Continuous,
czasownik be (w czasie przeszłym was) jest tu jedynie funkcyjny - ustawia aspekt 'niedokonanej' czynności w czasie przeszłym.
playI did my homework. Zrobiłem pracę domową. Past Simple,
czasownik do w znaczeniu robić w czasie przeszłym.
playDid you write your essay? Napisałeś wypracowanie? Past Simple,
czasownik do w formie przeszłej did tworzący tu jedynie pytanie. Czasownikiem głównym jest tu write

Problemem często okazują się zdania, w których pojawiają się te czasowniki w obu funkcjach - jako czasownik posiłkowy i główny:

playWhat do you do? Co robisz?
(dosłownie: czym się zajmujesz)
Present Simple,
Pierwsze do jest w funkcji czasownika posiłkowego - tworzy jedynie pytanie, drugie oznacza robić i jest głównym czasownikiem w zdaniu.
playI have had a cup of coffee already. Już miałam (piłam) dzisiaj kawę. Present Perfect,
Ponownie - pierwsze have jest funkcyjne jedynie, dopiero drugie informuje nas co właściwie było z ta kawą.
playI remembered I had already had lunch. Przypomniało mi się, że już miałem lunch. Past Perfect,
W tym zdaniu pierwsze had jest czasownikiem posiłkowym - częścią orzeczenia w czasie Past Perfect. Drugie had to czasownik główny.
pozostałe zakładki:
Komentarze (6)

czy czasownik główny i czasownik posiłkowy razem jakoś specjalnie się nazywają w gramatyce???

takie sobie

Nie zgodze się z twierdzeniem, ze "sa samowystarczalne jeśli chodzi o tworzenie pytan czy przeczen"" Np. What do you have for breakfast? Wystepuje tutaj czasownik posiłkowy do. Pytanie utorzone bez niego : What have you for breakfast? jest niepoprawne. Poza tym obrazuje to tez przykład uzyty na tej stronie: What do you do. Samowystarczalny jest tylko czasownik to be: Is that your book? Are you crazy? Where were you? She isn't tired.

Dzięki cherry!

What do you do? - czas Present Simple (pierwsze "do" jako operator w pytaniu, drugie "do" jako czasownik robić)
I have had a cup of coffee already. - czas Present Perfect Simple ("have" - operator potrzebny do utworzenia tego czasu, "had" czasownik mieć w III formie)
I remembered I had already had lunch. - czas Past Perfect (pierwsze "had" jako operator potrzebny do utworzenia tego czasu, a drugie "had" jako czasownik mieć w III formie)

Mam nadzieję, że trochę pomogłam :)

fajnie tylko nie kumam jakie to czasy teraz w podwójnych znaczeniowo czasownikach zdaniach. prosze o podpowiedz.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.