Czasownik posiłkowy HAVE w języku angielskim

Słówko have/has/had występuje jako czasownik posiłkowy we wszystkich czasach perfect. Nie znaczy ono wtedy absolutnie nic, a jego funkcja jest wyłącznie gramatyczna:

playHe has gone fishing. Poszedł na ryby. (A przynajmniej tak powiedział żonie...)
playI have just finished my homework. Właśnie skończyłem odrabiać zadanie domowe.
playShe had left before we arrived. Wyjechała zanim przyjechaliśmy. (No i nie poznaliśmy się...)
playThey had been walking all day before they looked for a place to rest. Szwędali się cały dzień, zanim poszukali miejsca do odpoczynku.
playHas she received the message? Czy ona otrzymała wiadomość?

Komentarze (1)

Przedostatnie zdanie: jest "he", więc będzie "powiedział", nie "powiedziała".

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.