Full stop, colon, semicolon

kropka

Użycie kropki (full stop) nie powinno sprawiać problemów - stawiamy ją zawsze na końcu zdania twierdzącego:

playI think you are right. Myślę, że masz rację.
playThe pen is over there on the table. Pióro jest tam, na stole.

średnik

1. Gdy jakieś zdanie nawiązuje znaczeniowo do zdania poprzedniego, po pierwszym zdaniu zamiast kropki można postawić średnik (semicolon). Zwróćcie uwagę, że po średniku zdanie zaczynamy z małej litery:

playGranny was irritated; nobody wanted to play cards with her.
playSome women prefer to stop their career when they have children; others want to come back to work as soon as possible.

2. Średnika można też użyć przed however, therefore, moreover, nevertheless, furthermore oraz as a result, that is, in fact, for example, jeżeli po tych słowach/wyrażeniach następuje pełne zdanie:

playJohn seems to be a nice man; however, most people don't like him.
playI have never eaten oysters; in fact, I have never eaten seafood.

3. Średników używamy także do oddzielenia wymienionych elementów, gdy w obrębie tych elementów znajdują się już przecinki:

playI cannot decide which of my friends I like best: Fiona, whose sense of humour has cheered me up so many times; Jenny, with her empathy and support; or Lisa, who has never let me down.

dwukropek

1. Dwukropek (colon) jest używany przed wymienianymi kolejno elementami*:

playWe need the following equipment: computers, printers, and shredders.
playI think the things that make a good teacher are the following: patience, friendliness, and understanding.

* Uwaga:

Dwukropka nie stosujemy przed listą elementów bezpośrednio po czasowniku to be oraz po przyimku, czyli w zdaniach poniżej jest użyty błędnie:

playI think the things that make a good teacher are: patience, friendliness, and understanding.
playWe talked about: politics, love, sport.

2. Dwukropka używamy między głównym tytułem i podtytułem książki, sztuki, filmu, itp.:

playThe Gordon Sisters: A Story of Courage
playThe Future of Technology: A Brief Analysis

3. Gdy podajemy godzinę:

playThe meeting starts at 12:30.
playI'll be back by 7:15 a.m.

4. Można spotkać dwukropek po powitaniu w listach formalnych (ale przecinek też jest dobry):

playDear Professor Brown:
playDear Sirs:
Komentarze (2)

Rozumiem, że jest to jedna z początkowych lekcji. Przydało by się tłumaczenie jak w przypadku kropki.

łał, serio?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.