Ćwiczenia online - Przedimek nieokreślony a/an w języku angielskim

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Insert an/a/the/- where necessary.
poziom ćwiczenia: 0

  1. Russian Revolution was actually coup.

  2. Many people died in World War II.

  3. Polish TV has its headquarters in Woronicza Street.

  4. I bought this dress in store you told me about.

  5. She really likes speaking French.

  6. Polish language is one of most difficult in Europe.

  7. I've seen amazing film this week.

  8. He doesn't have to work at night.

  9. Call police! I've just been robbed!

  10. We can meet at Golden Gate Bridge tomorrow.

Zobacz kategorie słownika tematycznego: