Ćwiczenia online - Przyimki angielskie

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Translate the prepositions from brackets.
poziom ćwiczenia: 0

  1. Look! There's a cat pod the bed.

  2. We spent a lovely day nad the sea yesterday.

  3. Bill and Jim hid za the tree.

  4. The post office is obok the theatre.

  5. I was sitting naprzeciwko a very handsome man on the train.

  6. Mike jumped z the bed when he saw me.

  7. We were flying nad the Greek islands yesterday.

  8. There's a bus stop right przed our house.

  9. George was sitting pomiędzy Bill and me in the cinema.

  10. There were many flowers wzdłuż the river.

Zobacz kategorie słownika tematycznego: