Ćwiczenia online - Przyimki angielskie

Wskazówka Zaloguj się, aby zapisywać historię i wyniki Twojej nauki.

Polecenie: Choose the correct preposition.
poziom ćwiczenia: 0

  1. The answer is page twenty-five.

  2. My husband often works night.

  3. My parents live New Zealand now.

  4. They're all out the cinema.

  5. He first visited Russia 1937.

  6. Milk is very rich calcium.

  7. I think he'll be a millionaire a year or two.

  8. The house was sold a price of £220,000.

  9. You should have more sense your age.

  10. She has never shown any interest music.

Zobacz kategorie słownika tematycznego: