Question Tags w języku angielskim

Question Tags to krótkie pytania dodawane na końcu zdania. Używamy ich w celu uzyskania potwierdzenia i na język polski tłumaczymy najczęściej jako: prawda?, nieprawdaż?, no nie?, mam rację?

Zawsze jeśli zdanie jest twierdzące to question tag będzie w formie przeczenia i na odwrót: po zdaniu przeczącym występuje twierdzące question tag.

playHe isn't Italian, is he? On nie jest Włochem, mam rację?
playThe parcel has arrived on time, hasn't it? Paczka dotarła na czas, nieprawdaż?

Jak utworzyć Question tags?

W przypadku wszystkich "zwykłych" czasowników question tags tworzymy za pomocą operatora (do, does, did i in.) i zaimka osobowego, który odpowiada podmiotowi zdania głównego np.

playYou like strawberries, don't you? Lubisz truskawki, prawda?
playThe cat didn't jump on the fence, did it? Kot nie skoczył na płot, mam rację?

Jak widzimy, w question tags używamy operatorów, które stosowalibyśmy tworząc pytanie do zdania głównego, np.

playYou like strawberries. playThe cat didn't jump on the fence.
playDo you like strawberries? playDidn't the cat jump on the fence?
playdo you? playdidn't it?
playdon't you? playdid it?

Zabieramy operator i zaimek z pytania (jeśli nie mamy zaimka tylko osobę albo rzecz - podmieniamy je na zaimek), zmieniamy twierdzenie na przeczenie (lub odwrotnie), czyli do you zamienia się na don't you, a didn't it na did it ... i gotowe.

Mamy jednak kilka czasowników, które nie wymagają operatora w pytaniu - bo pytanie z użyciem tego czasownika tworzone jest przez inwersję (np. to be, can ...) - wtedy question tag tworzony jest za pomocą tego czasownika - zmieniając tylko przeczenie na twierdzenie lub odwrotnie.

playHens can't fly, can they? Kury nie potrafią latać, prawda?
playThey are Polish, aren't they? Oni są Polakami, nieprawdaż?

Znów, gdy po kolei utworzymy pytania do powyższych zdań i zmienimy twierdzenie na przeczenie (albo przeczenie na twierdzenie), to otrzymamy question tags. Can't zamieniamy na can, hens na they (kury=one), natomiast are they zamieniamy na aren't they i mamy gotowy question tag :)

playHens can't fly. playThey are Polish.
playCan't hens fly? playAre they Polish?
playcan't they? playare they?
playcan they? playaren't they?

Przeanalizujmy teraz podstawowe przykłady question tags w różnych czasach:

playWe aren't going to be late, are we? Nie spóźnimy się, prawda?
playYou had breakfast before you went to school, didn't you? Zjadłeś śniadanie przed pójściem do szkoły, mam rację?
playHe won't be visiting us, will he? On nas nie odwiedzi, prawda?
playThere is a mirror in the bathroom, isn't there? W łazience jest lustro, nieprawdaż?
playOur teacher should be here any minute, shouldn't she? Nasza nauczycielka powinna zaraz przyjść, prawda?
playI gave you a present, didn't I? Dałem Ci prezent, no nie?
playThis goldfish doesn't swim very fast, does it? Ta złota rybka nie pływa zbyt szybko, prawda?

Na koniec przyjrzyjmy się szczególnym, przypadkom question tags:

playI am >> playaren't I?
playLet's >> playshall we?
playLet me/him >> playwill you? / won't you?
Imperative (rozkaz) >> playwill you? / won't you? / can you? / could you?
playDon't (zakaz) >> playwill you?
playThis is / That is >> playisn't it?

... i kilku przykładom:

playI am handsome, aren't I? Jestem przystojny, no nie?
playIt's getting late. Let's go, shall we? Robi się późno. Chodźmy, dobrze?
playLet him do it himself, will you? Pozwól mu to zrobić samodzielnie, dobrze?
playStop screaming, could you? Przestań krzyczeć, dobrze?
playDon't talk, will you? Nie rozmawiajcie, dobrze?
playThat's a dinosaur, isn't it? To jest dinozaur, zgadza się?

I jeszcze jeden ciekawy przypadek:

Gdy podmiotem zdania jest everybody lub nobody, odpowiadający mu zaimek w question tag jest w 3 os. liczby mnogiej - they, więc czasownik w question tag oczywiście też ma formę liczby mnogiej.

playEverybody knew about that, didn't they? Wszyscy o tym wiedzieli, prawda?
playNobody is sure, are they? Nikt nie jest pewien, co nie?
playEverybody thinks it's not fair, don't they? Wszyscy myślą, że to nie fair, tak?
playNobody has seen us, have they? Nikt nas nie widział, prawda?

A na koniec uwaga:

Bardzo ważne jest zachowanie prawidłowej intonacji w question tags: Intonacja wznosząca się wyraża brak pewności, podczas gdy opadająca - pewność. Wypowiadając zdanie zakończone question tag z intonacją wznoszącą oczekujemy potwierdzenia informacji od słuchacza, natomiast question tak w zdaniu z intonacją opadającą nie jest prawdziwym pytaniem. Jest użyte tylko jako ozdobnik.

Komentarze (8)

augustyn_007 - are I.

A gdy w zdaniu głównym mamy formę: I am not.... to QT: are I? czy am I?

A w tym pytaniu I am handsome, aren't I.
Tu jest dobrze. W języku angielskim jest tak w Qestion Tags. Trudno byłoby wymówić "am not I"

Będzie didn't they

I am handsome, aren't I? Are jest tu gdyż to ty jesteś przystojny, a ty w angielskim to" you are". Tak mi się wydaje.

nobody called, did they?

A dlaczego, gdy np. jest are w zdaniu to w Question tag`sie jest aren`t?

jak będzie wyglądał question tag w przypadku:
> nobody called, did.....?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.