Jak po angielsku złożyć skargę, reklamację, zażalenie

There's a fly in my soup, czyli o marudzeniu słów kilka

Czy prawdą jest, że Anglosasi nie narzekają tak często jak Polacy? Czy charakterystyczne I'm fine, thanks przekłada się na wszystkie dziedziny życia? Jedno jest pewne – w języku angielskim nie brakuje słownictwa, którego można użyć w sytuacjach, gdy chcemy wyrazić niezadowolenie z towaru, usługi czy obsługi. Raczej mało prawdopodobne, żeby tak bogata baza leksykalna powstała specjalnie do użytku innych nacji, prawda?

Spójrzmy, co mają do dyspozycji Anglosasi, gdyby akurat mieli ochotę pokazać bardziej zrzędliwy (po angielsku grumpy) aspekt swojej osobowości.

składanie reklamacji po angielsku

Zacznijmy od najważniejszych słów:

complain narzekać, skarżyć się na coś
complaint skarga, reklamacja
complain

complaincomplain

reklamować (składać reklamację)

complaint

complaintcomplaint

skarga, reklamacja, zażalenie

Do zgłoszenia reklamacji wystarczy czasem prosta konstrukcja z there is/there are , tak jak w przytoczonym w podtytule zażaleniu na zupę z niepożądaną wkładką:

There's a fly in my soup!

Jeśli zdążymy opanować nerwy, dobrze jest użyć jakiegoś wstępu, np.

I'm afraid that... Obawiam się, że.../Niestety, ...

Zanim kelner rozprawi się z muchą, zobaczmy, co jeszcze można znaleźć tam, gdzie byśmy tego nie chcieli. Spójrzcie na przykłady.

hole

holehole

dziura, otwór

crack

crackcrack

pęknięcie, rysa

stain

stainstain

plama

leak

leakleak

przeciek, wyciek

hole dziura
There's a hole in this bag.
crack pęknięcie
There are some cracks at the bottom of the vase.
mould pleśń
There's mould on these lemons.
stain plama
There's a nasty stain on this pillow.
tear rozdarcie
There are small tears all over the blanket.
leak przeciek, wyciek, dziura
There's a leak in the pipe.

A co z muchą, która w podtytule do naszego artykułu wylądowała w zupie? Może jesteśmy podejrzliwi, ale wydaje nam się, że jest ona tylko pretekstem do wywołania awantury. Ludzie wszczynają kłótnie z różnych powodów. Dlaczego jednym z nich nie miałaby być chęć zaprezentowania swojego bogatego słownictwa tematycznego? ;D

przymiotniki do opisu wad i defektów

Znacie powiedzenie co za dużo, to niezdrowo? Nawet neutralna cecha staje się uciążliwa, jeśli czegoś jest za dużo. Skarżymy się, gdy jest za ciepło, gdy kierowca jedzie za szybko, ciasto jest za słodkie. Prawdopodobnie wiecie, że w angielskim tłumaczeniu mamy słowo too:

It's too warm today. I'll stay in.
You're driving too fast, Richard!
The cake's too sweet for me.

Poza tym mamy do wyboru całą gamę przymiotników, które same z siebie oznaczają coś niepożądanego – opisujemy nimi wady i defekty. Spójrzcie na przykłady.

broken

brokenbroken

stłuczony, zepsuty, złamany

dirty

dirtydirty

brudny

damaged

damageddamaged

uszkodzony

rusty

rustyrusty

zardzewiały

stale

stalestale

czerstwy, stęchły

broken złamany, stłuczony; zepsuty
dirty brudny
damaged uszkodzony
chipped uszczerbiony
cracked popękany
leaky przeciekający, nieszczelny, dziurawy
torn rozdarty
ripped poszarpany, rozdarty
warped wypaczony
scratched zadrapany, zarysowany
dented wgnieciony
frayed postrzępiony
bruised obity (owoc)
blunt tępy
blocked zatkany
rickety chybotliwy, rozklekotany
mouldy spleśniały
stale stęchły, czerstwy
rusty zardzewiały
stained poplamiony
shop-soiled zleżały, podniszczony
crumpled wymięty, pognieciony

czasowniki do opisu problemów

Do opisu problemów przydadzą się oczywiście także czasowniki, np:

(not) work (nie) działać, (nie) funkcjonować
The hairdryer doesn't work!
come off oderwać się
The handle's come off.
peel off schodzić, odłazić
The wallpaper's peeling off.
break in half złamać się na pół, pęknąć na pół
The shelf broke in half.
come apart rozpadać się
The dictionary came apart the moment I opened it.
split rozejść się (np. o szwie w ubraniu)
The shirt I bought here last week has split at the seams.
flake łuszczyć się
The surface of the table is already starting to flake.
get stuck utknąć, zaciąć się
The zip's got stuck.

zażalenie na obsługę

Złą jakość obsługi najogólniej można skomentować w ten sposób:

The standard of service we received was unacceptable.

A jakie konkretne zachowanie mogłoby Was skłonić do złożenia reklamacji? The clerk/assistant/consultant was...

slow powolny/-a
unhelpful niepomocny/-a
inattentive lekceważący/-a
uninterested niezainteresowany/-a
incompetent niekompetentny/-a
impertinent niegrzeczny/-a, bezczelny/-a
impolite nieuprzejmy/-a
rude nieuprzejmy/-a, niekulturalny/-a
aggressive agresywny/-a
unprofessional nieprofesjonalny/-a
inefficient nieskuteczny/-a, nieudolny/-a

Spójrzmy jeszcze na przykładowe roszczenia wobec sprawców szkody.

refund

refundrefund

zwrot kosztów

compensation odszkodowanie, rekompenstata
We are entitled to compensation.
damages odszkodowanie
After the accident he received $10,000 in damages.
refund zwrot kosztów
The concert was cancelled but we got a refund for the tickets.
replacement wymiana
We demand an immediate replacement of the faulty part.
apology przeprosiny
I expect a written apology from the manager.

reakcje na problemy

Jeśli należycie do osób opanowanych, możecie pominąć ten fragment. Jeżeli jednak w kryzysowych sytuacjach szukacie upustu dla gotujących się w Was emocji, spójrzcie na kilka przykładów, jak można to zrobić po angielsku:

outrageous

outrageousoutrageous

skandaliczny, oburzający, szokujący, horrendalny

That's all I needed right now! Jeszcze tylko tego było mi potrzeba!
That's outrageous! To oburzające!
You must be joking! Chyba pan/-i żartuje!
I wish you would/wouldn't... Bardzo proszę (nie)...
Enough is enough! Dość tego!

Zamiast jednak dolewać oliwy do ognia, można po prostu dążyć do rozwiązania:

What can you do about it? Co może pan/-i z tym zrobić?
Can you see to it? Czy może pan/-i się tym zająć?
How can we solve the problem? Jak moglibyśmy rozwiązać ten problem?

jak napisać list z zażaleniem

W czeluściach naszego serwisu wyszukaliśmy a letter of complaint, który powstał w ramach wzorów wypracowań i będzie dobrą ilustracją tematu. Pod tym linkiem znajdziecie mały słowniczek z tłumaczeniem kluczowych słów i zwrotów.

Dear Sir or Madam,

I am writing to complain about the meal which I had in your restaurant on 13th April. It was supposed to be a special day for me and my girlfriend because I had planned to propose to her that evening. Unfortunately, almost everything went wrong.

First of all, when we arrived at the restaurant we had to wait over twenty minutes for a table, although I had booked one a few days in advance. The waitress I spoke to did not even bother to explain what had caused such a misunderstanding.

That waitress was not the only member of your personnel who seemed not to care about the customers at all. We were served by a waiter who was listening to his mp3 player while taking our order. As a result, instead of the lasagne that we ordered we were brought the steak. You can imagine how angry I was by that time, especially that I had made it clear on the phone that I expected things to go smoothly.

On top of that, when the engagement ring hidden in a glass of champagne arrived after the meal, the waiter congratulated my girlfriend before she realised what was happening!

Taking all that into account, I expect compensation in form of a refund. The standard of service we received was unacceptable, which made the whole experience very unpleasant for both of us. I insist that you also send a letter of apology to my girlfriend.

I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,
XYZ

complaint – kolokacje

Przyjrzyjmy się jeszcze, w jakich wyrażeniach może pojawić się nasz kluczowy termin skarga, reklamacja, czyli complaint.

grounds for complaint
cause for complaint
reason for complaint
podstawy/powody do skargi/zażalenia/reklamacji

Co można robić ze skargą?

make a complaint złożyć skargę/reklamację
write a letter of complaint napisać list z zażaleniem/reklamacją
lodge a complaint
file a complaint
złożyć/wnieść skargę/reklamację
receive a complaint otrzymać skargę/reklamację
deal with a complaint
handle a complaint
review a complaint
consider a complaint
rozpatrywać skargę/reklamację
reject a complaint odrzucić skargę/reklamację
admit a complaint uznać skargę/reklamację

Do you think the author of the letter had good grounds for complaint? Was his complaint rejected or admitted?

skarga w restauracji

Na koniec mały blogowy eksperyment – rozmowa niezadowolonego klienta z kierownikiem restauracji (być może lekko przerysowana). Zwróćcie uwagę m.in. na wyróżnione przymiotniki, które mogą się przydać przy rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

Hello, I'm John Pleasant, the manager. You wished to speak to me. Witam, jestem Jan Przyjemny, kierownik. Życzył pan sobie ze mną rozmawiać.
Yes, I wanted to make an official complaint about your restaurant. I'm Tom Nervy. My wife and I had a meal here last night. We wanted to celebrate our anniversary. Tak, chciałem złożyć oficjalną skargę na pańską restaurację. Nazywam się Tomasz Nerwus. Wczoraj wieczorem byliśmy tu z żoną na kolacji. Chcieliśmy uczcić naszą rocznicę.
May I know what exactly you were dissatisfied with? Czy mogę wiedzieć, z czego dokładnie byli państwo niezadowoleni?
A few things, actually. But first of all, it's about the meal itself. Właściwie to z kilku rzeczy. Ale przede wszystkim, chodzi o sam posiłek.
Yes? Tak?
My wife ordered a dish with mushrooms and was sick after just two bites! It was uneatable! Moja żona zamówiła danie z grzybami i już po dwóch kęsach zrobiło jej się niedobrze. Było niezjadliwe!
I'm sorry to hear that. Przykro mi to słyszeć.
She's still in intensive care and I suspect the mushrooms you used might have been inedible altogether. Nadal jest na oddziale intensywnej terapii i podejrzewam, że grzyby, których użyliście, mogły być w ogóle niejadalne.
I assure you that can't have been the case. Are you sure your wife is not allergic to some of the ingredients? Zapewniam pana, że tak nie było. Czy jest pan pewien, że żona nie jest uczulona na któryś ze składników?
Even if she was, she didn't have a chance to check what you put in the dish as you don't specify that on the menu! And the waiter shrugged his shoulders when I asked him. He was completely unhelpful and impertinent. Nawet jeśli by była, to nie miała okazji sprawdzić, co wrzuciliście do tego dania, bo nie podajecie tej informacji w menu! A kelner wzruszył ramionami, kiedy go zapytałem. Był kompletnie niepomocny i niegrzeczny.
What do you mean? To znaczy?
He had the cheek to ask me if dessert was a good idea considering my weight! Był na tyle bezczelny, że zapytał mnie, czy deser to dobry pomysł, biorąc pod uwagę moją wagę!
Well... No cóż...
If you don't see it as improper, I'll sue you and demand that your business be closed down for its illegal practices! Jeśli nie uważa pan tego za niewłaściwe, to podam was do sądu i będę się domagał, żeby wasz interes został zamknięty za nielegalne praktyki!
I agree my son's, that is... the waiter's behaviour... was slightly impolite but... Zgadzam się, że zachowanie mojego syna... to znaczy kelnera... było lekko nieuprzejme, ale...
Slightly impolite?! It was just plain rude and absolutely unacceptable! And it was supposed to be an unforgettable evening... Lekko nieuprzejme?! Było zwyczajnie ordynarne i całkowicie niedopuszczalne! A to miał być nasz niezapomniany wieczór...
And won't it be? A nie będzie?
Aaaaargh! Aaaaa!

Klient pęka z wściekłości. Kurtyna.

Po tych utyskiwaniach na towar, usługę i obsługę, pozostaje nam życzyć Wam jak najmniej rozczarowań i frustracji. Jeśli mimo wszystko się zdarzą, mamy nadzieję, że z naszą bazą leksykalną poradzicie sobie w każdej sytuacji.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Blog