back off – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego back off wraz z przykładem użycia. ...............

back off

phrasal verb z czasownikiem back
  1. cofnąć się, wycofać się

    We quickly backed off when we saw the baseball bat in his hand.

    He couldn't have hit you if you'd backed off.

    I backed off in a panic when the machine started shaking and making an awful noise.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem back

REKLAMA