devote to – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego devote to wraz z przykładem użycia. ...............

devote to

phrasal verb z czasownikiem devote
  1. poświęcać (np. czas) czemuś/komuś
    devote something to somebody/something

    Harold devoted all his time to his wife when she became ill.

    Unfortunately, her husband devoted his attention to gambling for many years.

    Sharon devotes a lot of energy to helping children from broken homes.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem devote