itch for – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego itch for wraz z przykładem użycia. ...............

itch for

phrasal verb z czasownikiem itch
  1. palić się do zrobienia czegoś; nie móc się doczekać

    I haven't been to the pub all week and I'm itching for a pint.

    The way you're looking at that cake, I can tell you're itching for a slice.

    I'm itching for a holiday. It's months since I've been anywhere.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem itch