nod off – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego nod off wraz z przykładem użycia. ...............

nod off

phrasal verb z czasownikiem nod
  1. przysnąć, zdrzemnąć się

    Don't disturb David if he nods off. He's been up all night.

    Gran might nod off after she's had her cocoa. She'll be okay for a while in her chair.

    Leave him to rest if he nods off for a minute.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem nod