speak up – tłumaczenie phrasal verb

Tłumaczenie na polski czasownika frazowego speak up wraz z przykładem użycia. ...............

speak up

phrasal verb z czasownikiem speak
  1. mówić głośniej, podnieść głos

    Please speak up so those at the back of the hall can hear you.

    I had to speak up because the microphone wasn't working.

    You won't be heard on the recording if you don't speak up.

Zobacz także inne phrasal verbs z czasownikiem speak

REKLAMA