Profil użytkownika matilda555 - wpisy na forum

211-239 z 239
| następna
Dzięki za pomoc i rozwianie wątpliwości.…
Mam wątpliwośc dlaczegow tym zdaniu: She has been asleep for hours (ona śpi od wielu godzin) została zastosowana strona bierna Present perfect?…
Mój problem polega przede wszystkim na tym, ze nie rozumiem i nie rozpoznaje kiedy mogę tego bezokolicznika biernego (to be seen, taken itp.) nawet w tym uprzednim przykładzie nadal nie wiem dlaczego musiałam użyć to be seen a nie samego bezokolicznika to see? czy może musze sugerować się czasem przeszłym użytym na początku zdania?…
To znaczy ze w angielskim jest taka fraza : (there was/were no ... to be ...) i to nie jest bezokol. bierny? A co oznacza ta fraza (there was/were no ... to be ...)? "Nie ma ...byc..."?…
Mam pytanie jak odróżnić kiedy w zdaniu zastosować konstrukcje bezokolicznikową w stronie biernej ? np. to be taken, to have been taken. a jak odróżnic stronę czynną? np. to taken to be taking to have taken. Wiem w jakich są czassach zastosowane ale nie wiem co znaczą i kiedy je zastosować? np. zdanie: - There wasn't a human being to be seen. dlaczego w tym zdanie występuje strona bierna bezokolicznika to be seen, a nie np. to see?…
Proszę mi powiedzieć dlaczego w zdaaniu poniższym występuje on boarding a nie on board: Validate your ticket immediately on boarding the vehicle.…
no tak ale zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku zapisuje sie to słowem : "remain"…
no tak ale zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku zapisuje sie to słowem : "remain"…
Proszę bardzo: It only remains for me (=pozostało mi tylko) to thank our hosts. źródło: słownik LONGMAN…
jak to nie skoro w słowniku zwrot "only remain me" oznacza "pozostaje mi tylko"?…
a co z czasownikiem "remain" kiedy jego można zastosować?…
np.1. pozotaje mi tylko pogodzić się z tym faktem a w drugim zdaniu: 2. pozostaje mi tylko pogodzić się z zaistniałą sytuacją.…
Chce powiedzieć tak jak powyżej, czyli "pozostaje mi tylko pogodzić się z faktem". i mam rozumieć ze wtedy nie mogę użyć tego zwrotu? więc kiedy mogę go użyc? i dlaczego nie mogę zastosować tu czasownika "to remain", który oznacza "pozostaje (np. mi tylko coś)"…
to kiedy w takim razie stosujemy ten zwrot: "to resign oneself to..."(pogodzić się z faktem).…
Może mi ktoś napisać jak po angielsku będzie: "pozostaje mi tylko pogodzić się z faktem". czy mogę to zapisać w ten sposób: "I onle remain me to resign myself to".…
ok. dzięki za pomoc…
Mam pytanie dlaczego w poniższym zdaniu występuje "can be bought"? jakie to ma znaczenie w zdaniu, czy to jest jakiś czas?: "season tickets can be bought at the other ticket - window…
Dlaczego w następujących zdaniach występuje "about". Czy to jest jakiś czasownik razem z about i dlaczego trzeba go stawiać w danych zdaniach: 1) We must hope that life will always bring us more to be happy about than to be sad about. 2) Of course there are happier things to talk about, such as weddings.…
To w takim razie co to jest w drugim zdaniu jeżeli nie to nie jest strona bierna. Skąd mogę wiedzieć kiedy to użyć???…
Mógłby mi ktoś wyjaśnić dlaczego w następujących zdaniach użyte zostało wyrażenie "can be done" i "can be hiding": 1) It can be done with anything that is sharp. 2) The criminal can be hiding anywhere. Czy to jest jakaś strona bierna, czynna czy jakiś czas? Mógłby mi ktoś to wyjaśnić. Z góry dzięki.…
mam pytanie kiedy zastosowac słowo "agree" a kiedy "disagree"? czy jezeli mamy zdanie przeczace to mogę zamiennie stosowac je? np.: I DIDN'T AGREE i I DISAGREED ?…
To jak ma być poprawnie zapisane to zdanie? Jakiego brakuje przyimka?…
Gdzie w poniższym zdaniu jest błąd? "these cars were sold a rich man"…
Jak na Polski przetłumaczyć te dwa słowa w stronie biernej?: 1) The bus was waited for 2) This job was applied for…
Dlaczego zdanie: "On zjadł obiad" pisze się w Past Simple a nie Present Perfect. Przecież w Present Perfect piszemy zdanie gdy nie wiadomo kiedy miało miejsce zdarzenie a w powyższym zdaniu właśnie o tym nie wiemy czy czasami stosowanie tych czasów zależy od danej sytuacji?…
A dlaczego w tym powyższym zdaniu na końcu jest słówko "it"? co ono znaczy w tym zdaniu i skąd się tam wzięło od czego pochodzi?…
Mam pytanie jak przetłumaczyc to zdanie: 1) Can I borrow the book when you're through with it? i jeszcze jedno jak wymawia się słówko "Through" (ss:ru)czy (trou)???…
czy zdanie : There is a bicycle in the house " można zapisać w ten sposób: In the house there is a bicycle???…
czy zdanie : There is a bicycle in the house " można zapisać w ten sposób: In the house there is a bicycle??????????…
211-239 z 239
| następna