Profil użytkownika Dzyn_dzyn_dzyn - wpisy na forum

91-109 z 109
| następna
I suppose that a paid education system will be well work) (good working [?] )only if students grants will be general and they cover a 'grater'( w sensie większą część) share of the cost of education and they will be awarded only to people who need them and them . Dlaczego tlumaczysz slowo w slowo z polskiego, robisz kalki No coż, staram się jak moge, nie znam się aż tak dobrze, dlatego robie kalki.…
a konkretnie co to znaczy? zacząć działać, przynosić efekty?…
w zdaniu : I don't think the coffee's kicked in yet.…
I suppose that paid education system will work good only if students grants will be common and bear a grater share of the cost education and they are will be awarded only to people who need them and deserve on them. Uważam, że system płatnej edukacji będzie się sprawdzał tylko jeżeli stypendia studenckie będą powszechne i pokryją większą część kosztów edukacji oraz będą przyznawane tylko ludziom którzy och potrzebują i zasługują na nie. Dodam tylko, że zdanie polskie tłumaczyłam na angielski…
dlaczego encourage skoro państwo jest l.poj i chyba dodajemy S hmm?…
1)rodzice oszczędzają na to pieniądze od momntu urodzenia dziecka parents save money on this since childbirth. 2) Państwo może zachęcać ludzi do studiowania ścisłych kierunków obniżając ich ceny. -State can encourages people to studies on science majors by drop their prizes…
So this situation appear (?) from of the polish government but when we look from the perspective of a single person a definitely better solution is ... ?…
skoro tak to moze lepiej byloby z punktu widzenia rządu lub wszystkich obywateli, to jednak nie zmienia faktu ze nadal nie wiem jak to zapisac, na razie wyszlo mi coś takiego : So this situation looks that from the viewpoint ehole land but when we look from the perspective of single person definitely better solution is ...…
skoro drop tez odpada a zostaje throw to może throwing jako dłuższy proces…
hmm więc drop money down the drain?…
jak to będzie po ang __________ kontekst zdania: Tak to przedstawia się z punktu widzenia kraju natomiast z perspektywy pojedynczego człowieka zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest ....…
This is important because every citizen pays tax so young people can study so when someone is careless and fails their exam this is throw money down the drain tak lepiej?…
Spróbowałam sama, ale nie wiem czy dobrze. To jest ważne, ponieważ każdy obywatel płaci podatki, żeby młodzi ludzie mogli się uczyć, więc kiedy ktoś się nie stara i nie zdaje egzaminów te pieniądze są wyrzucane w błoto. This is important because every citizen pay tax that young people can learn so when someone is sloppy and fail their exam and this is money down the drain…
...ucząć się postawowych zasad funkcjonowania w społeczeństwie''…
czyli jak przetłumaczyć powyższe zdanie na jezyk angielski?…
coraz młodsze dziewczyny zachodzą w ciążę…
The book which I read was ,,The Wednesday wars’’ write by Clarion Books. This was a story about teenage boy and his live. He had a lot of problems including with parents. Mr. and Mrs. Hoodhood care about their image. Their house at first sight seemed perfect. Perfect matching azalea bushes, cement squares and perfect clear windows. But life in Perfect House was hard. His father was an architect and work was the most important thing in his life. Mr Hoodhood didn’t like talking about things, whi…
91-109 z 109
| następna