Profil użytkownika bartek0700 - wpisy na forum

1-30 z 58
poprzednia |
Dzięki za wyjaśnienie :)…
w b) powinno być complains (przepraszam, przepisywałem "na szybko"). Mógłbyś mi wyjaśnić, dlaczego w 1 zadaniu powinna być odpowiedź a)? Sugerowałem się przysłówkiem 'always', który wskazywałby na czas Present Simple, natomiast w odpowiedzi jest Present Continuous, dlatego zaznaczyłem odpowiedź b.…
Witam, proszę o sprawdzanie, czy dobrze wykonałem te dwa zadania, ponieważ mam wątpliwości. 1. Która odpowiedź najlepiej oddaje sens zdania wyjściowego? Ben never stops complaining about his appearance, which makes me nervous. a) is always complaining b) complaines 2. Zaznacz prawidłową odpowiedź: __________ (NIKT NIE KUPIŁ NICZEGO) from the store. a) Nobody bought something b) Nobody bought anything…
Zwykle w pytaniach stosuje się zaimki z przedrostkiem any-, więc dlaczego w tym przypadku lepiej jest zastosować someone/somebody?…
Ok :D reszta zadań jest w porządku?…
furnished to umeblowany, unfurnished - nieumeblowany W 3 zdaniu - jeśli wynajmiesz nieumeblowane mieszkanie, nie potrzebujesz swoich własnych mebli - fałsz W 9 - jeśli wynajmiesz w pełni umeblowane mieszkanie, potrzebujesz swoich własnych mebli - fałsz Więc gdzie jest błąd? Co do zadania 3 miałem wątpliwości. Powinno być has written?…
Witam, proszę o sprawdzenie poniższych zadań: Zadanie 1. Przeczytaj podane zdania i zdecyduj, czy są prawdziwe (T), czy fałszywe (F). 1. Tiny means 'very small'. T 2. A fireplace helps to keep your house warm in the winter. T 3. If you rent an unfurnished flat, you don't need your own furniture. F 4. Poor people usually live in mansions. F 5. A village is in the countryside. T 6. A bungalow has more than one floor. F 7. A radiator helps to keep your flat or house warm in the winter. T 8. Subur…
Ok, dzięki za pomoc :)…
Czyli poprawne jest zarówno zdanie "a new maths teacher" i "the new maths teacher"?…
W zdaniu 12 powinno być "an hour". Jeszcze jakieś zdanie jest źle?…
O które zdanie chodzi?…
Masz rację, zgubiłem 'of' przy przepisywaniu :P…
Kurczę, nawet nie zwróciłem uwagi na ten przedimek. Więc jaki może być inny przymiotnik, który jest przeciwieństwem 'aggressive' i rozpoczyna się od samogłoski, bo nic nie przychodzi mi?…
Ok, dzięki :) Tak (faktycznie słabo widać to pogrubienie :P)…
Witam, proszę o sprawdzenie poniższych zadań: Zadanie 1. Zastąp zaznaczone wyrazy ich przeciwieństwami, tak aby pasowały do treści zdań. 1 It was rather realistic of you to try and revise everything a night before exam. unrealistic 2 Cynthia is such an aggressive, loving daughter. gentle 3 Artur is very lazy - he always has his homework done on time. hard-working 4 It was very mean of you to give so much money to charity. generous 5 Amy is rather shy - she is always sure she'll succeed. confiden…
Najpierw zaczęło padać? Więc: As soon as it had started to rain, we packed up our picnic. chodzi o zadanie 2 i punkt 5 i 7, tak? W 5 powinno być had woken, a w 7 ran (tutaj walnąłem się z odmianą, powinna być 2 forma)?…
Myślę, że powinno być started i had packed (nie zaznaczyłem w pierwszym wpisie), ale samego 'started' nie ma w odpowiedziach do wyboru.…
Witam, proszę o sprawdzenie następujących zadań: 1. Wybierz poprawne uzupełnienie zdań: 1 I didn’t go/haven’t been to the cinema with Cathy because I saw/had seen the film before. 2 When we have got/ got to the station, we had caught/caught the next train to Oxford. 3 As soon as it had started/starts to rain, we packed/had packed up our picnic. 4 When Pete and Sally have met/met at a party, they fell/had fallen in love at first sight.. 5 After we have/ had had a meal, we go/went to the theatre.…
Dzięki za wyjaśnienie ;) podręcznik to Gateway 2 plus…
Miss click…
Raczej doradzam, więc powinno być should w 1.1 i shouldn't w 2.3. Jeśli źle myślę, to mnie popraw. Bazuję na podręczniku, robiąc te zadania. Możesz wyjaśnić, dlaczego "must"? Przecież have to wyraża "odgórny" przymus…
Nie wiem właśnie, jak wywnioskować z kontekstu zdania, czy ma to być rada czy rozkaz. Co do zadania 2 pkt. 3, to don't have to... lub shouldn't.…
Ok, dzięki za wskazówkę ;) Proszę jeszcze o sprawdzenie tych zadań: Zad. 1 Uzupełnij zdania czasownikami have to, must, should lub would w odpowiedniej formie. 1 Leo is very tired. He must (lub should, nie jestem pewien) go to bed early. 2 You have to have a valid ticket when you travel by train. 3 If I were you, I would go onto the job website and look for vacancies. 4 Young children shouldn't have TVs in their bedrooms because it can be bad for them. 5 I can stay in bed tomorrow morning becau…
Gdy jest to jakiś "wewnętrzny" przymus, który sami na siebie nakładamy lub gdy osoba mówiąca jest pewna swoich przekonań…
Możesz trochę jaśniej, bo nie rozumiem pytania? :D…
Ok, dzięki za pomoc. Tylko w tych dwóch zdaniach można użyć obu równolegle, czy jeszcze jakieś są? W 12 kierowałem się tym, że jest to przekonanie osoby mówiącej i dlatego dałem must.…
Witam, proszę o sprawdzenie następujących zadań: Zadanie 1. Choose the correct alternatives. If two alternatives are correct, choose both. 1 You must/mustn't/don't have to smoke at school. MUSTN'T 2 You must/mustn't/have to study a lot to be an architect. HAVE TO 3 People who work in a bank doesn't have to/don't have to/mustn't wear a unifrom. DON'T HAVE TO 4 You has to/have to/must know how to use a computer to work in a bank. HAVE TO 5 Visitors to the museum mustn't/must/don't have to take pho…
1-30 z 58
poprzednia |