Profil użytkownika Brytan111 - wpisy na forum

Witam. Zrobiłem kilka zadań na tej stronie dotyczących mowy zależnej, i mam kilka pytań. 1.Tom says: "I didn't break the garage window." Odpowiedź ze strony: "Tom denied that he broke the garage window." Moja odpowiedź: "Tom denied that he had broken the garage window." Przecież powinien być czas do tyłu? 2. A friend says: "I'm sorry I scratched your car with my bike." Odpowiedź strony: "My friend apologised for scratching my car with his bike." Moja odpowiedź: "My friend apologised to me for …
Witam, chciałbym zamienić na mowę zależną poniższe zdanie: "Yes, I broke the window." Na stronie znalazłem użycie czasownika "admit" w takim zdaniu: "He admitted breaking the window." Czy można także to zdanie przekształcić w poniższy sposób? "He admitted that he had broken the window"…
Ok dzięki wielkie. A mógłbyś napisać w jakim kontekście używa się "be due to"? Bo sobie to tłumaczę że gdy mówimy o czymś co prawdopodobnie(bardzo duże prawdopodobieństwo) się wydarzy bo jest zaplanowane. np jest harmonogram, lub jakiś inny plan.…
1. W książce mam napisane(Książka tytuł SPEAKOUT): "Use might+infinitive when a plan or intention is not definite" A tu jeszcze nie jest pewny obiad w restauracji. 2.Tu mam napisane coś takiego "Use be due to+ infinitive for something that is expected or scheduled to happen" W tym przypadku raczej spodziewamy się że polecą o tej godzinie, bo pewnie tak mają w harmonogramie podróży. 3. po przeczytaniu tego kilka razy zgadzam się z tobą.…
Witam, Mógłby ktoś mi wytłumaczyć błędy w tych przykładach? 1. Moja odpowiedź: We might have dinner at a nice restaurant on Saturday, but we have't booked a table yet. Odpowiedź według strony: We are going to have dinner at a nice restaurant on Saturday, but we have't booked a table yet. Dlaczego nie może być moja wersja? Przecież plan jeszcze nie jest pewny, bo stół nie został jeszcze zarezerwowany. 2. Moja odpowiedź: They are due to fly to London on Friday evening at 8:15. Odpowiedź według …
Witam, mam dwa pytania dotycznące opisywania przyszłości. 1. Kiedy używamy will+czasownik? A kiedy be likely to + czasownik Mamy np takie zdanie: She is likely to be tired after the journey. Czy można napisać(jak poniżej) i nie będzie błędu? She will be tired after the journey. 2. Kiedy używamy be due to, a kiedy present simple? Np takie zdanie: The play is due to start at 5 p.m. Można napisać? The play starts at 5 p.m?…
Witam, Czym różnią się te konstrukcje? Czy można stosować je zamiennie? 1.I used to go to the cinema. 2. I would go to the cinema. 3. I often went to the cinema. Proszę o wyjaśnienie.…
Witam, mam kilka pytań do konstrukcji opisujących przyzwyczajenia: Teraźniejsze: Czy prezent simple mogę naprzemiennie używać z "will+infinitive"? np: I usually get on very well with my brother. Może być np: I will usually get on very well with my brother. ? Przeszłość: Kiedy używamy czasu past present? Czy konstrukcje z "used to" oraz "would+infinitive" można stosować zamiennie? Oczywiście oprócz opisywania stanów w "would".…
w nie może być także? np If only my partner would like the same kinds of music as me. Coś czytałem że z "would" nie może być "state verb" tak? state verb to czasowniki które nie mają wersji z "ing " czyli np "want", bo nie może być "wanting"?…
a w takim razie mam kolejne pytanie: We are going to be late for the meal. I wish you .................... ja bym wstawił "hurried up" a w odpowiedziach jest "would hurry up" Dlaczego nie można wstawić mojej odpowiedzi? Dlaczego musi być "would"? bardzo proszę o wytłumaczenie dokładniej…
a "would+czasownik" w jakich sytuacjach można używać?…
Witam, mam takie zdanie do wypełnienia. We live in the city and i hate it. If only we .................... (live) in the county. W odpowiedzi jest "lived". Czy można tu wstawić "would live"? Jeśli nie, to dlaczego?…
czyli po mind musi być czasownik w formie z ingiem?…
Jaka składnia jest po "Would you mind ...." Muszę przekształcić zdanie: Tell me about the other people living there. i użyć powyższej składni…
Trzeba uzupełnić luki składnią w czasie Present Perfect lub Past Simple. 1. Choose something you .............. before.(never/do) 2. I ............. my first challenge. (just/finish) 3. In the last six months I ............. how to sail. (learn) 4. I ................. yoga for years.(do) Moje odpowiedzi: 1. have never done 2. have just finished 3. learnt 4. have done Dobrze?…
Pytania pośrednie i bezpośrednie. Trzeba zamienić podane zdania bezpośrednie na pośrednie. 1.Which counries have you visited? 2.Where did you get that watch? 3.Is there a good cafe anywhere near here? 4.Would you like to come for a coffee? Moje odpowiedzi: 1.I'd be interested to know which countries you have visited? 2.Could you tell me where you got that watch? 3.Do you know if there is a good cafe anywhere near here? 4.I was wondering if you would like to come for a coffee? dobrze?…