Profil użytkownika kgajek03 - wpisy na forum

Hello everyone! It’s me again. In this post I’d like to share my opinion about hate crime towards non-heterosexual people. Well, I think most of us agree that discrimination based on a non-heterosexual orientation gets more and more common, especially in social media; because of that everyday life of hate crimes victims is truly difficult.This problem also affects friends of these people - it’s really tough for them to see how their friends suffer from intolerance towards them.I’m also a witness…
Raport Ojczystego Alfabetycznego Zaufania w Wielkiej Brytanii mówi, że mówienie w domu podczas posiłków może pomóc dzieciom by były bardziej pewne siebie i komunikowały się dobrze. Raport mówi również, że 87% ludzi młodych siedzą z rodzinami podczas jedzenia posiłków. Ale 7.1% tych młodych ludzi nigdy albo rzadko gadają ze swoimi rodzinami kiedy jedzą. Interesującą rzecz która Alfabetyczne Zaufanie odkryli to to, że gadanie podczas posiłków sprawia, że jest się bardziej pewnym w braniu udziału w…
A report by the National Literacy Trust in the UK says that talking at home during meals can help children to be more confident and to communicate well. The report says that 87% of. Young people sit down with their family at mealtimes. But 7.1% of those young people never or rarely talk to their family while they are eating. An interesting thing the Literacy Trust discovered is that talking at mealtimes makes you more confident about speaking in class discussions or in front of your classmates. …
Mój błąd (autokorekta) zamiast "visits me" wyszło "visit some". To teraz poprawione: 1) Neither of my friends visits me very often. (dlaczego nie mogę 'either').…
1) Neither of my friends visit some very often. (dlaczego nie mogę 'either') 2) On no condition will they be to open fire without warning. (co to za konstrukcja?) 3) No sooner had I arrived home than the phone rang. (than? jak?) 4) My car breaks down a lot. I always have it repaired by the mechanics at the local garage. (nie powinno być tam "repairs it", jest tam "always") 5) Not until I got home did I realise my mistake. (znowu dziwna konstrukcja) 6) Here comes John (a nie 'is coming'? przecież…
ale dlaczego??…
dlaczego bez the?…
Niech tak będzie to podobno "so be it"; więc to się nie odmienia? Tzn. Chcesz wojny? Niech tak będzie! to po angielsku "Do you want the war? So be it". Będzie to miało sens? Czy zawsze so be it się nie odmienia?…