Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
1-30 z 387
poprzednia |
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

to pour out

to tell someone everything about your thoughts, feelings, especially because you feel very unhappy. wylać przed kimś swoje żale He poured out all his troubles to Laura.

interrogative

having the form of a question. pytający "Who" and "what" are interrogative pronouns.

argot (slang)

informal expressions used by a particular group of people such as criminals. slang Don't speak to me in this ugly argot!

affiliation

the fact of being involved with or a member of a political or religious organization. powiązanie What are her political affiliations?

to relent

to change your attitude and become less strict or cruel. ulegać,ustępować Her parents finally relented and allowed her to go.

to be at each other's throats

to fight and argue. skakać sobie do gardła He's her brother, but they're always at each other's throats.

to convey

to express what you think or feel; to communicate something. wyrażać, przekazywać His tone conveyed an unmistakable warning.

receptive

willing to consider new ideas or listen to someone else's opinions. otwarty He's a very kind and receptive young man.

to butt in

to interrupt a conversation. wtrącać się Stop butting in!

to blurt out

to say sth suddenly and without thinking because you are nervous or excited. wypaplać, wygadać się. We didn't want to tell Mum but Ann blurted the whole thing out.

to hit the roof

to be extremely angry. być wściekłym Dad hit the roof when I got home.

to confide

to tell someone you trust about personal things that you do not want other people to know. zwierzyć się She's the only person I can confide to.

to beckon

to make a signal to someone with your hand to show that you want them to come towards you. skinąć na kogoś She beckoned at the child , who came running.

to gabble

to say sth so quickly that people cannot hear you or understand you properly powiedzieć coś niezrozumiale Just calm down, stop gabbling, and tell me what has happened.

affair

a sexual relationship between two people who are not married to each other. romans She's having an affair with her boss.

to argue

to say things (often angrily) that show that you do not agree with sb about sth. sprzeczać się The couple next door are always arguing.

to argue

to give reasons that support your opinion about sth. dowodzić, że; argumentować He argued against buying a new computer.

to lapse into

to go into a particular state. zapadać w She lapsed into silence/sleep/a coma.

to snap out of

to stop being sad or upset and make yourself feel better. wyjść z depresji She's been depressed for days. I wish she'd snap out of it.

to natter

to talk continuously about unimportant things paplać, gadać She's been nattering on about the wedding for weeks.

to get a word in edgeways

to get a chance to speak dojść do słowa Once Terry starts talking it's difficult to get a word in edgeways.

to converse

to talk informally, to have a conversation rozmawiać It's difficult to converse rationally with people who hold extremist views.

to discourse on

to make a long formal speech about sth przemawiać Mrs. Hutchins discoursed at length on the ignorance of the frontier people.

to relate to

to be concerned with a particular subject odnosić się That question doesn't relate to the subject we're discussing.

to relate to

to be able to understand how somebody feels znajdować wspólny język She finds it difficult to relate to children.

not bring yourself to do sth

if you cannot bring yourself to do sth, you cannot make yourself do it nie móc zdobyć się na coś, nie móc zmusić się do czegoś She couldn't bring herself to touch it.

to scowl

to look at someone in an angry way zmierzyć kogoś wzrokiem When he said he didn't agree with her she scowled at him and left the room.

to grumble

to keep complaining in an unhappy way narzekać The farmers are always grumbling about the weather.

to stammer

to say sth with a lot of pauses and repeated sounds jąkać się He stammered an apology and left quickly.

phoney

false, intended to deceive sb. fałszywy He gave the police a phony address.
1-30 z 387
poprzednia |
Komentarze (13)

Dużo "literówek" i kilka poważniejszych błędów.

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: