Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
31-60 z 387
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

fraternity

a feeling of friendship between members of a group braterstwo the revolutionary ideas of fraternity and equality

to bottle up

to deliberately not allow yourself to show your feelings and emotions ukrywać, tłumić, uczucia It is far better to cry than to bottle up your feelings.

blow a kiss

to kiss your hand and then pretend to blow the kiss towards somebody wysyłać całusy

to blow a fuse to blow your top

to get very angry zdenerwować się, wkurzyć

to blow the gaff on sb/sth

to tell sth secret, especially by mistake wygadać się

blubber (informal, disapproving)

to cry noisily beczeć There he sat blubbering like a baby.

emphasis

the extra force given to a word or phrase when spoken, especially in order to show that it is important; a way of writing a word ( for example drawing a line underneath it ) to show that it is important podkreślenie 'I can assure you' she added with emphasis, 'the figures are correct'

emphasize

to give special importance to sth podkreślać, uwypuklać She emphasized that her plan would mean sacrifices and hard work.

emphasize

to make sth more noticeable akcentować She swept her hair back from her face to emphasize her high cheekbones.

explicate

to explain an idea or a work of literature in a lot of detail wyjaśniać, objaśniać How can we best explicate 'King Lear' and understand it?

fiddle with sth

to keep touching or moving sth with your hands, especially because you are bored or nervous bawić się czymś bezmyślnie He was fiddling with keys while he talked to me.

to fidget

to keep moving your body, your hands or feet because you are nervous, bored or excited wiercić się, kręcić się Sit still and stop fidgeting.

a fidget

a person who's always fidgeting osoba wiercąca się, niecierpliwa, nerwowa

fidgety

unable to remain still or quiet niespokojny The children get fidgety if they have nothing to do.

flatter

to say nice things about sb often in a way that is not sincere because you want them to do sth for you or you want to please them pochlebiać, mówić komplementy Are you trying to flatter me?

flatter

to make sb seem more attractive or better than they really are That color doesn't flatter many people. The score line flattered England. (they didn't deserve to get such a high score)

flatter

to be\feel flattered , to be pleased because sb has made you feel important and special He was flattered by her attention. I was flattered at being asked to give a lecture

frown

~ at sb/sth, to make a serious, angry or worried expression by bringing your eyebrows closer together so that lines appear on your forehead marszczyć brwi What are you frowning at me for? She frowned with concentration.

frown

(in speech) frown on/upon sb/sth - to disapprove of sb/sth krzywo patrzec na coś/kogoś In her family, any expression of feeling was frowned upon. She looked up with a puzzled frown on her face.

gibberish

words that have no meaning or are impossible to understand bełkot You were talking gibberish in your sleep.

gibber

to speak quickly in a way that is difficult to understand, often because of fear bełkotać He cowered in the corner gibbering with terror.

glare

~ at sb/sth, to look at sb/sth in an angry way patrzeć ze złością He didn't shout, he just glared at me silently.

glare

I looked at her and she glared furiously back. spojrzeć się

glower

~ at sb/sth, to look in an angry, aggressive way patrzeć z gniewem

grin

to smile widely usmiechać się szeroko They grinned with delight when they heard our news.

grouch

a person who complains a lot maruda, zrzęda I can't stand him - he's such an old grouch.

grouch

a complaint about sth unimportant zrzędzić, marudzić, gderać Students always have plenty of grouches.

nag

~ at sb - to keep complaining at sb about their behavior or keep asking them to do sth nie dawać komuś spokoju, marudzić, nagabywac do zrobienia czegoś Stop nagging - I'll do it as soon as I can. She has been nagging him to paint the window.

nag

to worry or irritate you continuously nękać A feeling of unease nagged at her. Doubts nagged me all evening.

nod

if you nod, nod your head or your head nods, you move your head up and down to show agreement, understanding. przytakiwać, kiwać głową I asked him if he would help me and he nodded. He nodded sympathetically.
31-60 z 387
Komentarze (12)

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: