Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
1-30 z 611
poprzednia |
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

top dog

the boss, number one. Who's the top dog round here? I want to speak to the boss.

nonverbal

not using words niewerbalny; Using body language is a great example of nonverbal communication. You do not have to use any words to express your feelings- it's called nonverbal means of expression.

polyglot

a person speaking many languages poliglota; I'd like to be a polyglot so that I could go to different countries and understand what people say. He knows eight different languages so you may say he is a polyglot.

extrovert

a person who likes to spend time in activities with other people rather than being quiet and alone , ekstrowertyk; Extroverts are outgoing, sociable kind of people. Everybody likes her a lot because of her extroverted behavior.

medium

a means for communicating, środek przekazu; English is the medium of instruction We use telephones as medium for staying in touch with people who live far away.

gesticulation

a movement with one's hands or arms to communicate something that using only words cannot, gestykulacja; He used gesticulation to help them understand. He uses gesticulation too often; he should concentrate on the words more.

discern

to understand, realize, rozeznawać się He is unable to discern what is going on. How can I discern if what he's saying is true?

shrug

to raise your shoulders to show you either don't know, or don't care about something, wzruszać ramionami "Who knows?" he said and shrugged.

telepathy

communication of thoughts and feelings between people's minds without using speech or other physical signs, telepatia If we could communicate through telepathy spoken language would die out.

hedge

to avoid giving a direct answer, unikać odpowiedzi Stop hedging and answer my question.

taciturn

speaking very little, małomówny Women often accuse men of being too taciturn.

chinwag

to chat, gawiedzić My mother and aunt can chinwag for hours on end.

sign language

system of communication used by deaf - mute people involving hand gestures, język migowy In some universities you can study sign language as a second language.

butt in

to interrupt (coll.), wtracić się Things were going well until you had to butt in.

chime in

to give one's opinion about something (coll.), He is always ready to chime in with his opinion.

banter

a light joking talk , przekomarzanie się He tried to cover his shyness with a lot of banter.

be on a different wavelength

to think differently from someone else (coll), nadawać na różnych falach We are just on different wavelengths when it comes to politics.

white lie

a harmless, unimportant lie, kłamstewko I had to tell her a little white lie so I wouldn't hurt her feelings.

to get in touch with

to contact sb through mail, phone etc, skontaktować się Please get in touch with through email.

to spoil for a fight

to be very keen to have a fight or argument with someone. Every time I said something he contradicted me. It was obvious he was spoiling for a fight.

over enamoured with sthg

Liking something very much (But often used in the negative) Karen doesn't seem exactly over enamored with her new job.

to make something out

to come to understand with some difficulty, zrozumieć

altercation

short disagreement. Since we had our little altercation she hasn't spoken to me.

sentiment

thought or judgement caused or influenced by feeling: The prime minister has condemned this act of terrorism and the other party leaders have expressed similar sentiments.

flummox

to confuse completely She was completely flummoxed by the second question.

unnerve

to take away courage or confidence The experience completely unnerved me.

drool

to show enjoyment or admiration in a foolish or unpleasant way The boys were drooling over a picture of a girl in a bikini.

obtuse

annoyingly slow in understanding Is he stupid or is he being deliberately obtuse?

speak volumes

to show or express very clearly or fully He refused to answer their accusations but his silence spoke volumes.

wince

to move back suddenly as if drawing away from something painful or unpleasant He winced mentally at her angry words.
1-30 z 611
poprzednia |
Komentarze (13)

Dużo "literówek" i kilka poważniejszych błędów.

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: