Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
91-120 z 611
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

castigate

to punish or speak to someone severely; surowo karać Criminals need to be castigated in order to learn a lesson.

incarcerate

to imprison, uwięzić The thief was incarcerated in the county jail.

exonerate

to free someone of blame, oczyscić z oskarżen His testimony exonerated the company of wrongdoing.

search warrant

official document giving the police the right to search someone's home, nakaz rewizji When the police got the search warrant they found the evidence they needed.

complicity

being involved in a crime, współudzial He was charged with complicity in the murder.

incriminating

said of evidence illustrating one is guilty of a crime, obciążający The bloody glove was solid incriminating evidence that he'd killed her.

capitulate

to surrender, give in. (kapitulacja) The Taleban leader said his forces would never capitulate and would keep fighting to the very last man!

vengeance

punishment one gives sb in return for harm they caused, zemsta Vengeance is mine sayeth the Lord.

incidence

rate at which something, especially undesirable, happens There is a high incidence of car theft in this area.

backlash

a strong but usually delayed feeling of opposition towards a belief or practice The continual rise in violent crime eventually provoked a backlash against the liberal gun control laws.

pin on

to fix (guilt, blame etc.) on Don't try and pin the blame on me; I didn't do it!

atrocity

an act of great evil, especially cruelty The Hague tribunal deals with war criminals who have committed appalling atrocities.

fatality

a violent accidental death It was a bad crash, but there were no fatalities.

inside job

a robbery done by someone connected with the place which has been robbed The evidence that has been collected so far points to an inside job.

corroborate

to support or strengthen by fresh information or proof Someone who saw the accident corroborated the driver's statement.

forensic

related to or used in the law and the tracking of criminals A specialist in forensic medicine was called as a witness in the murder trial.

affidavit

a written statement made after an official promise to tell the truth, for use as proof in a court of law The witness, who could not appear in court for health reasons, signed an affidavit giving details of their evidence.

probation

the system of allowing law-breakers not to go to prison under certain conditions The young offender was put on probation for two years.

aid and abet

to provide help in criminal activities He was accused of aiding and abetting the terrorists by giving them help and support.

bellicose

warlike, ready to quarrel or fight The United States is often criticised for its bellicose attitude towards countries that differ from it politically or economically.

throw the book at

to make all possible charges against someone The policeman who stopped her was quite lenient at first, but when she called him a "cop" he threw the book at her and charged her for everything that he could find wrong with her car.

not to have a leg to stand on

to have no support for one's position If you didn't sign a contract, you won't have a leg to stand on.

grievance

a complaint or cause for complaint She has a very real grievance against the hospital since the operation which ruined her health.

reprisal

punishing others for harm done to oneself, especially of a political or military kind They bombed the enemy village in reprisal for the killing of some of their own troops.

comeuppance

a well deserved punishment or misfortune You've been lucky so far, but one day you will get your comeuppance.

whitewash

to prevent something bad from being noticed, or make what is bad seem good or harmless The report attempts to whitewash recent events, but we all know the minister was seriously at fault.

vindicate

to free from blame The report of the committee of enquiry completely vindicates him.

rampant

(of crime, disease etc.) widespread and difficult to control Before Wyatt Earp became sheriff, vice and crime were rampant in the town.

remit

to free someone from (a debt or punishment) Although many rich countries support the proposals to remit the debt of the poorest third world countries, little relief has so far been granted.

felony

serious crime such as murder or armed robbery The jury found him guilty of a felony.
91-120 z 611
Komentarze (12)

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: