Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
271-295 z 295
| następna
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

livid

furious My husband will be livid if he finds you here.

curt

saying too little to be polite, blunt I find his curt manner off-putting.

placate

to cause to stop feeling angry I offered to placate her by offering to pay for the repairs.

placid

not easily made angry or excited This horse is very placid so you have nothing to worry about.

waver

to be uncertain or unsteady in movement or decision He wavered between accepting and refusing.

ethnocentric

the belief that one's own culture is superior to that of others. His work is open to the criticism that it is ethnocentric.

ethos

the set of ideas and attitudes that are associated with a particular group of people or activity The ethos of the company is to provide and excellent service at the lowest possible price.

ethnicity

the state or fact of belonging to a particular ethnic group. She said her ethnicity was not important to her.

idiosyncrasy

a person's unusual habits or characteristics One of his idiosyncrasies was to wear gloves all year around no matter the weather.

idealize

to think of or represent somebody or something as perfect or much better than they really are. He tended to idealize his father.

incisive

the ability to think and express oneself clearly. She has a very incisive mind.

incongruous

when sth. or someone seems strange when considered together with other aspects of a situation. An Indian temple might be said to be an incongruous sight in a Polish village

gait

the way a person has of walking or carrying themselves. I knew him by his gait.

gestural

consisting of or relating to gestures and movement. There is a gestural quality to much of her early work.

innuendo

An indirect reference to something rude or unpleasant The article was full of sexual innuendo.

innocuous

sth not at all harmful or controversial. Even seeming innocuous words can be offensive if used in the wrong context.

innate

a quality which a person was born with. Our moral sense is innate.

injudicious

that which shows poor judgment. The President was criticized by the opposition on account of the injudicious remarks he made to a journalist.

sacrosanct

sth highly valued and considered above criticism. Freedom of speech is sacrosanct in western democracies.

sacriligious

showing great disrespect towards that which people think holy or should be respected. A number of churches were sacked and sacrilegious acts committed.

second guess

To try and guess in advance a particular outcome Journalists are trying to second-guess the election outcome.

stave off

to succeed in stopping something for a while. He did everything he could to stave off accepting responsibility for his actions.

convoluted

sth which is overly complicated and difficult to understand His explanation was all too convoluted.

extemporize

to speak , act or perform something without preparation beforehand. She departed from the text and extemporized in a very energetic fashion.

extant

sth which is still in existence despite being very old Two 14th century manuscripts of the text are still extant.
271-295 z 295
| następna
Komentarze (12)

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: