Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
61-90 z 295
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

nod

to have a nodding acquaintance with sb/sth, to only know sb/sth slightly znać się z widzenia

nod

a nod and a wink\ a nod is as good as a wink, used to say that a suggestion or a hint will be understood without anything more being said Everything could be done by a nod and a wink.

nod

on the nod - If a proposal is accepted on the nod it is accepted without any discussion. z miejsca, bez problemu, bez sprzeciwu

peer

to look closely or carefully at sth, especially when you cannot see it clearly przypatrywać się, przyglądać się She kept peering over her shoulders. We peered into the shadows.

pout

if you pout, pout your lips or if your lips pout, you push out your lips to show you are annoyed or to look sexually attractive. nadymać wargi He pouted angrily. Her lips pouted invitingly. Her lips were set in a pout of annoyance.

purse

to purse sb's lips , to form your lips into a small tight round shape, for example to show disapproval. zaciskać usta

scowl

to scowl at sbsth - to look at sb/sth in an angry or annoyed way spojrzeć gniewnie The receptionist scowled at me.

scowl

an angry look or expression patrzeć wilkiem, krzywić się He looked at me with a scowl.

sneer

to show that you have no respect for sb by the expression on your face or the way you speak drwić, szydzić He sneered at people who liked pop music.

sneer

a sneering comment or laugh szyderczy, dwiący uśmiech lub uwaga 'You? A writer?' She sneered.

snort

to make a loud sound by breathing air out noisily through your nose, especially to show that you are angry or amused parskać, prychać She snorted in disgust. The horse snorted and tossed its head. 'You!' he snorted contemptuously.

snort

to give a snort of disgust/laughter parskać, prychać to snort with laughter/annoyance

stammer

to speak with difficulty, repeating sounds or words and often stopping before saying things correctly jąkać się Many children stammer but grow out of it. Ww-what?' he stammered. She was barely able to stammer out a description of her attacker

stutter

to have difficulty speaking because you cannot stop yourself from repeating the first sound of some words several times zacinać się, jąkać się I managed to stutter the reply.

talk

talk the hind legs of a donkey (informal),to talk too much, especially about boring or unimportant things gadać dużo, czesto nieistotntych rzeczy

talk

talk through your hat (informal), to say silly things while you are talking about a subject you don't understand pleść co ślina na język przyniesie

tantrum

a sudden short period of angry and unreasonable behaviour, especially in a child napad złości to have/throw a tantrum

tip off

A piece of information that sb gives to the police to warn them about an illegal activity dać cynk, przekazać poufne informacje The man was arrested after an anonymous tip-off.

tip off

tip sb a winktip the wink to sb, to give sb secret information that they can use to gain advantage for themselves dać cynk

toady

to toady to sb, a person who treats sb more important with special kindness or respect in order to gain their favor or help podlizywać się She's always toadying to her boss, it's awful.

wave

wave at sb machać komuś Who's that waving at you?

wave

wave sb through/on, wave to show sb that they can go through or continue their journey machnięciem ręki kazać przejść At the border the customs officer just waved us through.

wave

give sb a wave (in order to say hello or goodbye) pomachać I gave him a friendly wave.

wring

to wring sb's hand, to squeeze sb's hand very tightly when you shake hands ściskać czyjeś ręce

wring

to wring your hands, to hold your hands together, twist and squeeze them in a way that shows you are anxious or upset, especially when you cannot change the situation załamywać ręce

arcane

mysterious, secretive. tajemniczy, skryty The arcane attitude of the FBI must be dealt with soon - we need more openess in government, not less.

conversely

opposite to. odwrotnie Those at the top end of the alphabet have high self-esteem while, conversely, those at the bottom have low selfesteem.

disadvantaged

in unfavourable conditions. będący w niekorzystnym położeniu Those at the lower end of the alphabet are disadvantaged by their position when things are arranged in alphabetical order. They certainly have to wait longer, at any rate.

ludicrous

absurd, ridiculous, laughable. absurdalny, śmieszny There's a spaceship in your back garden? What a ludicrous idea!

scathing

severely critical. krytyczny, zjadliwy The manager of our football team came in for scathing criticism after yet another defeat.
61-90 z 295
Komentarze (12)

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: