Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
61-90 z 241
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

to fill with new ideas

to inspire and teach; After Prof. Nesbit's lecture I was filled with new ideas.

to stuff with knowledge/cram with facts

teach; Primary schools stuff children with knowledge and cram them with facts, but is this really necessary?

industrious, attentive, immersed in study

busy with learning; Most students in my group are not very industrious people.

to cram for

to learn as fast as possible before the exam; Sue was cramming for her final exam in linguistics.

to mug up

to study sth quickly in order to remember basic facts; When you go to Italy, it is good to mug up on your Italian, as many local people do not speak English.

to dip into

to have a brief look at sth, without studying it seriously; At least go to the library and dip into some books before the exam!

to wade through

to cope with a lot of inf. with difficulty; Wading through thick novels is not my favourite kind of homework!

greenhorn

a beginner

to confer degree

to give one a degree

to pass (a test) with flying colours

to pass it very successfully. Only if you pass your finals with flying colours can you think of studying abroad.

to regurgitate

to repeat facts from memory, without thinking deeply; Professor Higgings does not like his students just regurgitating material from lectures on the exam.Education

to burn the midnight oil

to study or work until late in the night Have you been burning the midnight oil recently?

to flunk

to fail an exam, test, or course; I flunked math in second grade

to get the hang of sth

to learn how to do or use sth; It's not difficult to use once you get the hang of it.

to scrape through sth

to succeed in doing sth with difficulty; I might scrape through the exam if I am lucky.

fraternity/frat

a club for male students at an American university Sigma Alpha Epsilon Fraternity was founded in 1856.

sorority

a club for female students at an American university. All the sororities on campus have beautiful houses.

extramural

organized by a university or college for people who are only parttime students Kate is an extramural student.

dropout

a person who leaves school before he has finished My father was a high school drop-out

to play hooky

to stay away from school without permission; We were caught and punished for playing hooky.

extracurricular

outside academic work; I participated in many extracurricular activities.

to pick on sb

to treat sb unfairly by blaming, criticizing or punishing them; Sue was picked on by the other girls because of her size.

freshman

a first year student at a high school, college or university; All the freshman had to wait in line to get their schedules.

prom

a formal party, usually held at the end of high school; I'll never forget prom even though it was 20 years ago.

teacher's pet

a person that is disliked because he tries to be liked by teachers; Henry was trying to be the teacher's pet.

crib/cheat sheet

written information such as answers to questions, often used dishonestly by students in tests; Paul was caught using crib sheets in the exam.

sabbatical

a period of time during which a teacher can leave his normal teaching duties in order to travel or study; Professor Litt is on sabbatical at Yale for a year.

vocational

describing skills needed for a particular job or profession; That college offers technical and vocational training.

to exempt from

state officially that sb is not bound or afflicted by an obligation, rule, or duty; Having already graduated from another university, he was exempted from the entrance exams.

hazing

making new students do things in order to initiate them into college life Hazing at American universities has resulted in many serious accidents and even death at times.
61-90 z 241
Komentarze (13)

Dużo "literówek" i kilka poważniejszych błędów.

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: