Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
151-180 z 227
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

extinction

a situation in which a particular kind of animal, plant, etc. wymarcie, wyginiecie No longer exists. Conservationists are trying to save the Wale from extinction.

debris

all the pieces that are left after sth. has been destroyed in an accident, explosion, etc. śmieci The beach was littered with debris.

decimation

destroying a large part of sth. zdziesiatkowanie The population has been decimated by disease.

pesticides

chemical substances used to kill insects and small animals that destroy crops. środki owadobójcze, pestycydy The abuse of pesticides is destroying the fertile layer of the soil.

vivisection

experimenting on animals. eksperymentowanie na zwierzetach During the ecological campaign environmentalists protested against vivisection.

guinea pig

someone who is used in a scientific test to see how successful or safe a new product, system. królik doświadczalny

inferior

lower, less good in quality or value. podrzędny Regarding animals as inferior creatures seems to justify experimenting on them.

torrential

(rain) very heavy. ulewny deszcz Last summer's flood in Poland was brought about by torrential rains.

overflow

(river, lake, container) full of water so that it flows over its edges. występować-z brzegów The river has overflowed its banks.

logging

work of cutting down forest trees for timber, wycinka drzewa Logging causes deaths of many animals living in forest. The government should forbid logging since there are almost no forests left in our country.

primates

the most highly developed order of mammals, ssaki naczelne Human beings, as well as apes, monkeys and lemurs, belong to primates. Human beings should take special care of monkeys since they also belong to primates.

carcass

a body of a dead animal especially one that is to be cut up as meat , padlina I saw vultures picking at a lion's carcass. I would never be able to eat monkey's carcass as some people do.

habitat

natural home of a plant or animal, środowisko Africa is not the natural habitat of the polar bear.

poacher

person who illegally hunts animals, kłusownik Poachers have almost wiped out the African elephant.

gale

extremely strong wind, wichura The tornado caused terrible gales.

crustaceans

shelled animal with a soft body divided into sections, skorupiaki Most crustaceans like crabs live in water.

headland

narrow piece of land sticking out of the coast into the sea, cypel, przylądek The coast had many headlands overlooking the sea.

conservation

protection of natural wildlife, ochrona środowiska We should increase wildlife conservation

deciduous

having leaves that fall off in the autumn, zrzucające liście Maple and chestnut are examples of deciduous trees.

sanctuary

protected area set aside for animals, rezerwat przyrody Yellowstone is a large wild animal sanctuary.

biodiversity

variety of species, bioróżnorodność There is much less biodiversity now than a thousand years ago.

degrade

reduce the worth or destroy, powodować degredację The rain forests are being degraded.

hostile

not friendly, having ill will, wrogi The desert is a hostile environment.

indigenous

originating in a given area, rdzenny, lokalny

indigenous

Storks are indigenous to Poland.

bacteriostat

sth retarding the growth of bacteria, bakteriostat We need to find a better bacteriostat for salmonella.

dump

area where garbage and waste are put, wysypisko śmieci The municipal dump is located outside the city.

acid rain

rain polluted with acids, kwaśny deszcz Acid rain is dangerous for plant life.

logging

work of cutting down forest trees for timber, wycinka drzewa Logging causes deaths of many animals living in forest. The government should forbid logging since there are almost no forests left in our country.

primates

the most highly developed order of mammals, ssaki naczelne Human beings, as well as apes, monkeys and lemurs, belong to primates. Human beings should take special care of monkeys since they also belong to primates.
151-180 z 227
Komentarze (12)

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: