Filologia

rok studiow 1 | 2 | 3 | 4
topic Communication | Crime and Punishment | Education | Environment | Ethical Issues | Health | Mass Media | Politically Correct Language | Politics | Relationships | Science and Technology | Communication
181-210 z 227
Słówko Definicja Tłumaczenie Przykład

carcass

a body of a dead animal especially one that is to be cut up as meat , padlina I saw vultures picking at a lion's carcass. I would never be able to eat monkey's carcass as some people do.

habitat

natural home of a plant or animal, środowisko Africa is not the natural habitat of the polar bear.

poacher

person who illegally hunts animals, kłusownik Poachers have almost wiped out the African elephant.

gale

extremely strong wind, wichura The tornado caused terrible gales.

crustaceans

shelled animal with a soft body divided into sections, skorupiaki Most crustaceans like crabs live in water.

headland

narrow piece of land sticking out of the coast into the sea, cypel, przylądek The coast had many headlands overlooking the sea.

conservation

protection of natural wildlife, ochrona środowiska We should increase wildlife conservation

deciduous

having leaves that fall off in the autumn, zrzucające liście Maple and chestnut are examples of deciduous trees.

sanctuary

protected area set aside for animals, rezerwat przyrody Yellowstone is a large wild animal sanctuary.

biodiversity

variety of species, bioróżnorodność There is much less biodiversity now than a thousand years ago.

degrade

reduce the worth or destroy, powodować degredację The rain forests are being degraded.

hostile

not friendly, having ill will, wrogi The desert is a hostile environment.

indigenous

originating in a given area, rdzenny, lokalny Storks are indigenous to Poland.

bacteriostat

sth retarding the growth of bacteria, bakteriostat We need to find a better bacteriostat for salmonella.

dump

area where garbage and waste are put, wysypisko śmieci The municipal dump is located outside the city.

acid rain

rain polluted with acids, kwaśny deszcz Acid rain is dangerous for plant life.

biodegradable

able to be broken down into harmless products by the natural action of bacteria All our products have biodegradable packaging.

afforestation

planting trees in order to make a forest;

deforestation

cutting or burning down of all the trees in an area After the extensive deforestation of the industrial revolution, Britain has begun a number of afforestation projects.

contaminate

to make impure or bad by mixing in impure, dirty or poisonous matter Large areas of land have been contaminated by the leakage from the chemical plant.

pollutant

a substance that pollutes Pollutants are constantly being released into the atmosphere.

conservationist

a person who works to protect animals, plants etc.;

sanctuary

an area for birds or animals where they are protected and cannot be hunted The plans to build a motorway next to a wildlife sanctuary were abandoned due to pressure from conservationists.

vegetation

plants in general, especially in one particular area There was little vegetation on the island.

depletion

a reduction in the amount of something The depletion of the ozone layer has numerous consequences for the climate of the earth.

undergrowth

bushes, small trees and other plants growing around and under bigger trees;

toadstool

a poisonous or uneatable mushroom There were many toadstools lurking in the undergrowth, waiting to be picked by unsuspecting children.

habitat

the natural home of a plant or animal The polar bear's habitat is the icy wastes of the Arctic.

catalytic converter

a piece of equipment fitted to the exhaust of a car that reduces the amount of poisonous gases sent out into the air By law, every new car has to be fitted with a catalytic converter.

inclement

(of weather) bad, especially cold and stormy We've had rather a long spell of inclement weather recently.
181-210 z 227
Komentarze (12)

nursery school - oznacza również ŻŁOBEK (tak podaje słownik Cambridge), kindergarten - tłumaczy się jako PRZEDSZKOLE.

Jeśli dla niektórych z Państwa brak polskiego tłumaczenia, to co robicie na tym dziale, skoro jest to dla studentów filologii? Skoro student filologii jest poziomu B2/C1 powinien, jak nie musi, być w stanie zrozumieć znaczenie
z kontekstu. Jeśli znów rozchodzi się o wymowę, to jakim problemem jest wejść na stronę słownika takiego jak, longman, czy oxford, wpisać słowo i przeczytać transkrypcję/odsłuchać wymowę? Wystarczy odrobinę pomyśleć i odpowiedź się sama nasunie. ;) Pozdrawiam serdecznie.

Na jaki poziomie są te słówka ? Czy ich znajomość jest potrzebna do zdawania CAE ?

Wielka szkoda że, nie ma możliwości wydruku w pdf...

No właśnie w pdf by się przydało ;)

ma ktoś te wszystkie słówka w PDF ??

Zdania w przykładach są proste, co tu tłumaczyć? Zwłaszcza na tym poziomie. Ja bym raczej poprosiła o wymowę słówek. Czasem akcent albo głoska wymówiona nie tak -i klapa. Ale to drobiazg. Strona świetna, dziękuję i pozdrawiam.

Jest napisane, że to dla osób, które myślą o języku poważnie. Ucząc się zaawansowanego słownictwa, przeważnie już na poziomie B2/C1 rozumie się podaną po ang. definicję. Nie ma zatem co marudzić. :)

Moim zdaniem jeżeli ktoś już jest na filologii to powinien znać podstawowe zdania, sformułowania czy słowa jakie zostały zastosowane w tych przykładach słów ciut bardziej unikalnych, jak dla mnie bajka. Świetna strona, pozdrawiam.

Brak. Mnie np brakuje tłumaczenia zdania. I to jest też głównie największy problem w książkach. Tłumaczy się słówko a nie całe zdanie. I przez to niby zastosowanie jest - no jest... ale niepełne.

Genialny pomysł, ale nieprecyzyjne wykonanie...brak polskich tłumaczeń utrudnia pracę.

Brak?

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Słownictwo: